Transformacja produkcji dzięki IoT

Czytaj dalej

Platformę Azure IoT można szybko wdrożyć do działania poprzez łatwo adaptowalne, wstępnie skonfigurowane rozwiązania do konserwacji zapobiegawczej, zdalnego monitoringu i analizy strumienia danych. Pozwala to producentom szybko reagować na wyniki badań słuszności koncepcji i skalować produkcję.

Internet rzeczy w zastosowaniach przemysłowych (IIoT)

Wszystkie fabryki przyszłości będą fabrykami cyfrowymi, inteligentnymi i korzystającymi z analizy predykcyjnej. Rozszerzające się funkcje i zmniejszający się koszt wbudowanych czujników oraz dostępność zaawansowanych platform analitycznych daje producentom możliwość łączenia, gromadzenia i przetwarzania danych na sposoby, które wcześniej nie były wykonalne.

Era przemysłowego Internetu rzeczy już się zaczęła. W nowych cyfrowych fabrykach wykorzystywane są uczenie maszynowe, analiza predykcyjna i technologie chmurowe w celu ostrzegania o potencjalnych wadach lub błędach sprzętu. Dzięki temu można uniknąć faktycznej awarii i radzenia sobie z jej konsekwencjami oraz przestojem.

Czujniki mogą identyfikować element wyposażenia lub część maszyny, które działają źle, i oznaczyć je jako przeznaczone do konserwacji lub do wymiany. Dzięki temu można lepiej wykorzystać czas zaplanowanego przestoju. Może to być na przykład możliwość przewidzenia wady lutu lub komponentu na płytce drukowanej.

Wykorzystanie możliwości takich funkcji w zakresie wszystkich zasobów przynosi znaczne zwiększenie dochodów przy zmniejszeniu ilości odpadów i powtarzanej pracy oraz skrócenie czasu cykli produkcyjnych.

Zintegrowany system ERP

Im bardziej zaawansowane technologie cyfrowe są wprowadzane, tym więcej tworzą powiązań biznesowych. A im więcej powiązań, tym oczywiście większa ilość generowanych danych. Przy nieustannym wzroście ilości danych potrzebne są nowe i szybkie sposoby na wydobywanie z nich wiedzy, wyciąganie z niej wniosków oraz podejmowanie działań i decyzji.

Aby być w stanie odkryć pełną wartość gromadzonych danych, producenci muszą mieć możliwość rozpatrywania danych w szerszym kontekście i włączania ich w przepływ pracy i informacji. Zintegrowany system ERP to klucz do odkrycia wartości generowanych przez obiekty IIoT danych.

Oprogramowanie Microsoft Azure Suite może łączyć dane telemetryczne zasobów z systemami realizacji produkcji (system MES), systemem ERP i CRM w fabryce poprzez integrację planu produkcyjnego z nowymi i dotychczasowymi urządzeniami i czujnikami.

Microsoft Azure

Producenci mogą uniknąć kosztów i problemów związanych z budowaniem, rozszerzaniem i konserwacją swoich własnych centrów danych. Systemy ERP, które potrafią okiełznać możliwości obliczeniowe komputerów, skalowalność i dynamiczną innowacyjność rozwiązań chmurowych, to najbardziej wydajny i opłacalny sposób na wykorzystanie potencjału technologii IIoT i big data.

Microsoft współpracuje z firmami, takimi jak Jabil, Fujitsu, NEC i ZEISS, aby zmienić sposób, w jaki prowadzą działalność biznesową w erze Internetu przedmiotów do zastosowań przemysłowych.

Firma Jabil, jeden z czołowych na świecie producentów rozwiązań do projektowania i produkcji, prowadzi dwie fabryki — w miastach Guadalajara w Meksyku i Penang w Malezji. Fabryki te wyposażone są w inteligentne i przewidujące systemy wykorzystujące technologie Microsoft, takie jak Azure, Azure Machine Learning, Azure IoT Suite, Cortana Intelligence Suite, Power BI, SQL Server, Windows 10 i Office 365.

Rozwiązanie Jabil, oparte na usługach Microsoft Azure, analizuje miliony punktów danych pochodzących z maszyn wykonujących dziesiątki kroków podczas procesu produkcyjnego, co pozwala przewidywać awarie na wczesnych etapach procesów. Poziom dokładności prognoz sięga co najmniej 80% w przewidywaniu zwolnienia pracy lub awarii maszyny, co pozwala zaoszczędzić odpady i powtarzanie pracy o 17%, a zużycie energii o 10%.

Platformę Azure IoT można szybko wdrożyć do działania poprzez łatwo adaptowalne, wstępnie skonfigurowane rozwiązania do konserwacji zapobiegawczej, zdalnego monitoringu i analizy strumienia danych. Pozwala to producentom szybko reagować na wyniki badań słuszności koncepcji i skalować produkcję.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Chcielibyśmy usłyszeć o Państwa projekcie. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Dziękujemy za zapytanie. Przekazaliśmy je do najbardziej kompetentnego działu. Nasz konsultant odezwie się do Pana/Pani w najbliższym możliwym czasie.
Oops! Something went wrong while submitting the form.