Cost Allocation and Settlement

Cost Allocation and Settlement

Opis rozwiązania

Alokacja i rozliczanie kosztów to zadania pracochłonne i wymagające rzetelnych danych. Szczególnie dla firm produkcyjnych i usługowych te procesy mogą stanowić problem (konieczność wielokrotnego generowania wyników obliczeń do pliku a następnie eksportu do arkuszy księgowania). Co więcej standardowy mechanizm Dynamics 365 nie pozwala na księgowanie lub przeksięgowywanie kosztów, a jedynie ich raportowanie.

Moduł Cost Allocation and Settlement opracowany przez ANEGIS dla systemu Dynamics 365 pozwala zautomatyzować procesy alokacji i rozliczania kosztów. Moduł na bieżąco pobiera i wykorzystuje dane zgromadzone w systemie, aby kalkulacje i analizy były rzetelne i aktualne. Dzięki niemu można zdefiniować wszystkie alokacje, jakie mają być wyliczone i zaksięgowane w miesiącu, a gdy przyjdzie moment rozliczenia na koniec miesiąca – wystarczy uruchomić mechanizm.

Moduł alokacji i rozliczania kosztów zapewnia przejrzystość operacyjną niezbędną do przeprowadzania rzetelnych analiz i podejmowania właściwych decyzji.

Z modułem alokacji i rozliczania kosztów można:

 • Definiować dowolną ilość algorytmów/kluczy rozliczenia kosztów
 • Definiować wskaźniki odchyleń
 • Generować alokacje/rozksięgowanie kosztów; księgowanie zarówno do księgi głównej, jak i transakcji projektowych
 • Rozliczać według źródła konta głównego i wymiarów finansowych, na inne wymiary finansowe
 • Definiować zakres kont uwzględnianych w ramach konkretnej definicji rozliczenia kosztów
 • Definiować zakres w ramach wymiaru finansowego
 • Definiować klucze niefinansowe (np. kilometr, godzina, metr)
 • Definiować formuły, według których będą wykonywane rozliczenia kosztów
 • Rozksięgowywać salda kont (np. koszty zakupu, odchylenia) według proporcji zużytych materiałów
 • Generować w księdze głównej niezaksięgowany arkusz finansowy z odpowiednim podziałem kosztów na kontach księgowych/projektach
 • Definiować kolejność przeliczeń według definicji (kolejka etapów) – budować zestawy zawierające kilka przeliczeń ułożonych według określonej logiki
 • Generować wyniki obliczeń do wybranej tabeli np. arkusza wyceny, tabeli stawek

Moduł alokacji i rozliczania kosztów może posłużyć do obliczenia stawki godzinowej pracownika a następnie obciążenia zlecenia produkcyjnego kosztem według zarejestrowanych na zleceniu godzin. Wynikiem pracy mechanizmu rozliczania kosztów jest gotowy arkusz finansowy z przeksięgowaniami na konta finansowe lub/i projekty albo obliczenia ładowane do wybranej tabeli.

Moduł pozwala na rozliczenie kosztów awarii i konserwacji maszyn na zlecenia produkcyjne według klucza godzin zarejestrowanego czasu pracy danej maszyny w konkretnym zleceniu produkcyjnym.

Moduł został zaprojektowany z myślą o firmach produkcyjnych i usługowych, ale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie rozliczane są koszty pośrednie, stawki pracowników, powierzchnia magazynowa.

"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, NEW YORKER
Co możemy dla Państwa zrobić?
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Panią/Panem jak to tylko będzie możliwe.
Oops! Something went wrong while submitting the form.