System ERP

System ERP

Opis rozwiązania

ANEGIS wdraża systemy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Zespoły ANEGIS specjalizują się w implementacjach systemu klasy ERP od Microsoft – Dynamics. Pracowały przy wdrożeniach wszystkich flagowych rozwiązań biznesowych Microsoft, od Axapta, przez Dynamics AX, po Dynamics 365. Zoptymalizowany dla większych przedsiębiorstw – Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition łączy systemy CRM, ERP i możliwości inteligencji biznesowej w pakiecie aplikacji, które pomagają zarządzać specyficznymi biznesowymi funkcjami.

Wprowadzenie do systemu ERP

I. Wprowadzenie do Systemu ERP

A. Definicja Systemu ERP – czym jest?

System ERP, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, to zintegrowane oprogramowanie służące do zarządzania i planowania głównych procesów biznesowych w organizacji. Obejmuje ono różnorodne funkcje, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcją, usługami, zasobami finansowymi oraz relacjami z klientami. Systemy ERP automatyzują i upraszczają poszczególne działania w całej firmie, umożliwiając efektywną komunikację i przepływ danych pomiędzy różnymi działami.

Kluczowe cechy systemu ERP to:

 • Zintegrowany system: Umożliwiający współpracę między różnymi działami i funkcjami w organizacji.
 • Wspólna baza danych: Zapewniająca spójność i aktualność informacji.
 • Praca w czasie rzeczywistym: Umożliwiająca szybki dostęp do aktualnych danych i informacji.
 • Wsparcie dla wszystkich aplikacji/komponentów: Oferujące funkcje dostosowane do potrzeb organizacji.
 • Elastyczność: Umożliwiająca dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Systemy ERP mogą być dostarczane w różnych modelach, takich jak oprogramowanie jako usługa (SaaS), lokalne rozwiązania lub hybrydowe kombinacje. Niezależnie od modelu, głównym celem systemu ERP jest zwiększenie efektywności organizacyjnej firmy poprzez lepsze zarządzanie i wykorzystanie jej zasobów.

B. Jak działa System ERP

System ERP funkcjonuje jako zintegrowane narzędzie do zarządzania kluczowymi operacjami biznesowymi przedsiębiorstwa, bazując na następujących koncepcjach:

Centralna baza danych

W architekturze ERP kluczowym elementem jest jednolita baza danych, która zapewnia spójność i integralność informacji w całej organizacji. Umożliwia to eliminację redundancji danych i zapewnia jedno źródło prawdy dla wszystkich funkcji biznesowych.

Modularna konstrukcja

ERP jest zbudowany w oparciu o moduły, które odpowiadają za specyficzne funkcje biznesowe, takie jak zarządzanie finansami, łańcuchem dostaw czy produkcją. Te moduły są ściśle zintegrowane, co umożliwia płynny przepływ informacji i transakcji między nimi.

Automatyzacja i optymalizacja procesów

System ERP jest zaprojektowany tak, aby maksymalnie automatyzować operacje, redukując manualne interwencje i błędy, a jednocześnie poprawiając efektywność operacyjną.

Real-time processing

ERP operuje w trybie czasu rzeczywistego, co oznacza, że każda transakcja jest natychmiast rejestrowana i przetwarzana, umożliwiając szybki dostęp do kluczowych wskaźników i danych operacyjnych.

Konfigurowalność i skalowalność

Współczesne systemy ERP są zaprojektowane z myślą o elastyczności, pozwalając organizacjom na dostosowywanie funkcjonalności w zależności od ich unikalnych wymagań oraz skalowanie systemu w miarę wzrostu przedsiębiorstwa.

Zaawansowane interfejsy użytkownika

Interfejsy ERP są zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania zaawansowanych użytkowników, oferując jednocześnie intuicyjność i funkcjonalność niezbędną do efektywnego zarządzania złożonymi procesami biznesowymi.

W praktyce, system ERP działa jako spójna platforma technologiczna, integrująca różne funkcje biznesowe, umożliwiając organizacjom szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, poprawę efektywności operacyjnej oraz lepsze zarządzanie zasobami.

C. Znaczenie systemu ERP dla firmy

W erze cyfrowej transformacji, gdzie dane stają się najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, systemy ERP odgrywają kluczową rolę w strategii wielu korporacji. Te zintegrowane systemy informatyczne, choć często postrzegane jedynie jako narzędzia operacyjne, w rzeczywistości stanowią rdzeń nowoczesnych przedsiębiorstw, umożliwiając im efektywne zarządzanie zasobami i procesami.

1. Jednolita wizja danych

W środowisku, gdzie decyzje biznesowe muszą być podejmowane szybko i oparte na rzetelnych informacjach, systemy ERP dostarczają jednolitej i spójnej wizji danych z całej organizacji. Dzięki temu eliminowane są bariery informacyjne, a procesy decyzyjne stają się bardziej precyzyjne.

2. Procesy zoptymalizowane do perfekcji

Automatyzacja i standaryzacja procesów biznesowych to jedne z głównych atutów systemów ERP. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą osiągnąć znaczące oszczędności, redukując jednocześnie ryzyko błędów operacyjnych.

3. Synergia działów

W tradycyjnych organizacjach, działania poszczególnych jednostek były często rozproszone i niezintegrowane. Systemy ERP umożliwiają pełną integrację działów, od produkcji, przez finanse, aż po sprzedaż, tworząc spójny ekosystem operacyjny.

4. Adaptacyjność w obliczu zmian

Nowoczesne systemy ERP są niezwykle elastyczne, co pozwala organizacjom na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych, regulacji prawnych czy trendów konsumenckich.

5. Strategiczne wsparcie dla zarządu

Zaawansowane narzędzia analityczne wbudowane w systemy ERP dostarczają cennych informacji, które są niezbędne dla strategicznego planowania. Dzięki nim, zarządy przedsiębiorstw mogą podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych, prognozować przyszłość i kształtować wizję rozwoju firmy.

W obliczu rosnącej konkurencji i nieustannie zmieniającego się otoczenia biznesowego, systemy ERP stają się nie tyle luksusem, co koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ich waga dla efektywnego zarządzania zasobami i procesami jest nie do przecenienia w dzisiejszym świecie biznesu.

D. Krótka historia systemów ERP

Systemy ERP stanowią obecnie kluczowy element infrastruktury IT wielu globalnych korporacji. Jednak ich korzenie sięgają kilku dekad wstecz, kiedy technologia była znacznie bardziej ograniczona, a potrzeby biznesowe inaczej zdefiniowane.

Lata 60. - Początki automatyzacji

Pierwsze kroki w kierunku systemów ERP zostały podjęte w latach 60., kiedy to przedsiębiorstwa zaczęły korzystać z systemów kontroli produkcji (MRP - Material Requirements Planning). Te wczesne systemy skupiały się głównie na optymalizacji zapasów i planowaniu potrzeb materiałowych.

Lata 70. - Rozwój MRP

W latach 70. systemy MRP ewoluowały, obejmując coraz więcej funkcji związanych z zarządzaniem produkcją. Powstało MRP II (Manufacturing Resource Planning), które, oprócz planowania materiałowego, uwzględniało także planowanie zasobów produkcyjnych i finansowych.

Lata 90. - Narodziny ERP

Wraz z postępem technologicznym i rosnącymi potrzebami biznesowymi, systemy MRP II ewoluowały w pełnoprawne systemy ERP. Te nowe systemy, oprócz funkcji produkcyjnych, oferowały także moduły finansowe, HR, zarządzania relacjami z klientami i wiele innych. Był to również czas, kiedy kluczowi gracze rynku zaczęli dominować w branży.

XXI wiek - Era cyfrowej transformacji

W XXI wieku systemy ERP przeszły kolejną transformację, dostosowując się do ery cyfrowej. Zaczęły przenosić się do chmury, oferując rozwiązania typu SaaS (Software as a Service). Ponadto, zaczęły integrować się z innymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, analiza dużych zbiorów danych czy Internet Rzeczy (IoT), stając się bardziej elastycznymi i skalowalnymi.

Historia systemów ERP to historia ciągłego rozwoju i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Od prostych systemów planowania produkcji do zaawansowanych platform biznesowych - systemy ERP odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnego świata biznesu.

E. Przyszłość systemów ERP

Przyszłość systemów ERP (Enterprise Resource Planning) kształtuje się w kontekście szybkich postępów technologicznych i zmieniających się potrzeb biznesowych. Oto kluczowe trendy, które mogą zdefiniować przyszłość tych systemów:

Migracja do chmury (Cloud ERP)

Rosnące przyjęcie rozwiązań ERP opartych na chmurze jest jednym z najważniejszych trendów. Cloud ERP oferuje prostsze wdrożenie, niższe koszty, większą elastyczność, oraz łatwość dostosowania do potrzeb rosnącej firmy. Pandemia COVID-19 przyspieszyła adopcję chmury jako środowisko pracy zdalnej i współpracy.

Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML)

AI i ML coraz bardziej integrują się z ERP, przekształcając dane biznesowe w praktyczne wglądy i wspierając inteligentne funkcje, takie jak interaktywni asystenci i automatyzacja bezdotykowa. Te technologie pomagają w automatyzacji rutynowych procesów i w analizie dużych ilości danych dla lepszych decyzji biznesowych.

Hyperautomatyzacja

Procesy biznesowe są automatyzowane w coraz większym zakresie dzięki zastosowaniu AI, uczenia maszynowego i automatyzacji procesów robotycznych (RPA). To pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie efektywności.

Osobiste dopasowanie i konfiguracja ERP

Systemy ERP stają się bardziej spersonalizowane, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pozwala to na lepsze dopasowanie systemu do specyficznych procesów i stylu pracy w danej organizacji.

Composable ERP

Koncepcja modułowego (composable) ERP umożliwia elastyczne i szybkie dostosowywanie oprogramowania do zmieniających się wymagań biznesowych. Firmy mogą dynamicznie konfigurować i rekonfigurować swoje systemy ERP, aby sprostać nowym wyzwaniom i możliwościom.

Zintegrowane rozwiązania branżowe (Industry Clouds)

Rosnąca popularność branżowych rozwiązań chmurowych, które łączą infrastrukturę, platformę i oprogramowanie jako usługę, oferując rozwiązania dopasowane do konkretnych wymagań branżowych.

Mobilny ERP

Zwiększająca się mobilność pracowników i dostępność aplikacji biznesowych na urządzenia mobilne sprzyja rozwojowi mobilnych rozwiązań ERP, umożliwiając dostęp do systemu z każdego miejsca i urządzenia.

Rozwiązania ERP wspierające zrównoważony rozwój

ERP zaczynają wspierać działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w odpowiedzi na rosnące wymagania rządów i konsumentów.

Internet Rzeczy (IoT) w ERP

Zintegrowanie ERP z IoT prowadzi do lepszego zarządzania zasobami, dokładniejszego prognozowania i usprawnionej komunikacji między działami.

Te trendy wskazują na to, że przyszłe systemy ERP będą bardziej elastyczne, zaawansowane technologicznie, i zintegrowane z nowymi technologiami, aby lepiej służyć zmieniającym się potrzebom biznesowym.

  

Koszyści wynikające z wdrożenia systemu ERP

II. Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu ERP

Zwiększenie efektywności operacyjnej

W dzisiejszym skomplikowanym i dynamicznym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa muszą działać z maksymalną efektywnością, aby osiągnąć sukces. W tym kontekście systemy ERP odgrywają kluczową rolę. Dzięki automatyzacji procesów, systemy te redukują potrzebę manualnego wprowadzania danych, co przyspiesza operacje i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich. Centralna baza danych zapewnia spójność i aktualność informacji, eliminując potrzebę długotrwałej synchronizacji danych między działami.

Zaawansowane narzędzia do zarządzania zapasami, prognozowania popytu i planowania produkcji umożliwiają optymalizację całego łańcucha dostaw. W efekcie, zamówienia od klientów są przetwarzane szybciej, co skraca czas dostawy i zwiększa satysfakcję klienta. Dla menedżerów kluczowe jest również to, że mają oni dostęp do wskaźników i raportów w czasie rzeczywistym, co pozwala im na bieżąco monitorować wydajność i podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych. Wszystko to prowadzi do znaczących oszczędności, zarówno w zakresie kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich.

Podsumowując, zwiększenie efektywności operacyjnej to jedna z najważniejszych korzyści płynących z wdrożenia systemu ERP. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą działać szybciej, sprawniej i bardziej konkurencyjnie, dostosowując się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań klientów.

Poprawa zarządzania danymi i informacjami

W erze cyfrowej, gdzie informacje są kluczem do sukcesu, zdolność do skutecznego zarządzania danymi staje się priorytetem dla przedsiębiorstw. Systemy ERP odgrywają tu kluczową rolę, przekształcając sposób, w jaki organizacje gromadzą, przetwarzają i wykorzystują swoje dane.

Dzięki centralizacji informacji w systemie ERP, przedsiębiorstwa mogą eliminować problemy związane z rozproszonymi i nieaktualnymi danymi. Wszystkie informacje są zgromadzone w jednym miejscu, co zapewnia ich spójność i aktualność. To z kolei przekłada się na bardziej informowane i szybsze decyzje biznesowe.

Jakość i spójność danych są niezwykle ważne, a systemy ERP, dzięki jednolitym standardom wprowadzania danych i zaawansowanym narzędziom walidacji, zapewniają ich wysoką jakość. To oznacza mniej błędów, nieścisłości i nieporozumień wynikających z błędnych danych.

Szybki dostęp do informacji jest niezbędny w dynamicznym środowisku biznesowym. Systemy ERP oferują zaawansowane narzędzia wyszukiwania i raportowania, które umożliwiają błyskawiczne uzyskiwanie potrzebnych informacji, umożliwiając bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników biznesowych.

Poprawa zarządzania danymi i informacjami to jedna z kluczowych korzyści płynących z wdrożenia systemu ERP, która pozwala przedsiębiorstwom na skuteczniejsze działanie i osiąganie lepszych wyników w dzisiejszym skomplikowanym środowisku biznesowym.

Poprawa zarządzania danymi i informacjami

Systemy ERP umożliwiają przedsiębiorstwom przekształcenie i usprawnienie ich operacji poprzez zintegrowanie różnych działalności w jednym spójnym systemie. Eliminują redundancje, redukują ryzyko błędów i zapewniają płynny przepływ informacji między działami. Dzięki narzędziom do analizy i monitorowania w czasie rzeczywistym, menedżerowie mogą identyfikować obszary do poprawy, wprowadzając niezbędne zmiany. Standaryzacja procesów zapewnia większą przewidywalność i jakość działań, umożliwiając przedsiębiorstwom szybsze dostosowywanie się do wymagań rynku.

Usprawnienie kontroli i raportowania

Dzięki centralizacji danych i zintegrowanym narzędziom analitycznym, przedsiębiorstwa uzyskują natychmiastowy dostęp do kluczowych wskaźników wydajności. Pozwala to na bieżący monitoring operacji, identyfikację obszarów wymagających uwagi oraz szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Ponadto, automatyczne generowanie raportów zapewnia precyzyjne i aktualne informacje, które są niezbędne do skutecznego zarządzania i planowania strategicznego.

Integracja różnych działów i procesów

Jednym z kluczowych atutów wdrożenia systemu ERP jest zdolność do integracji różnych działów i procesów w przedsiębiorstwie. Dzięki temu, działania takie jak zakupy, produkcja, sprzedaż czy finanse stają się ściśle powiązane, co eliminuje barierę informacyjną między nimi. Wszystkie dane są gromadzone, przetwarzane i udostępniane w jednym spójnym systemie, co zapewnia płynny przepływ informacji i automatyzację wielu procesów. Taka integracja prowadzi do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów oraz poprawy komunikacji wewnętrznej, umożliwiając przedsiębiorstwu działanie jako jednolita, zsynchronizowana jednostka.

Poprawa komunikacji wewnętrznej

Wdrożenie systemu ERP stanowi znaczący krok w kierunku usprawnienia komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Dzięki centralizacji i integracji danych z różnych działów, pracownicy mają dostęp do aktualnych informacji niezbędnych do wykonywania swoich zadań, niezależnie od tego, w jakim dziale się znajdują. System ERP eliminuje potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, redukując ryzyko błędów i nieporozumień. Ponadto, zaawansowane narzędzia do współpracy i wymiany informacji, takie jak panele dyskusyjne czy systemy powiadomień, umożliwiają pracownikom skuteczniejszą komunikację i koordynację działań. W efekcie, przedsiębiorstwo działa bardziej spójnie, a decyzje są podejmowane szybciej i bardziej świadomie.

  

Główne moduły i funkcje systemu ERP

III. Główne moduły i funkcje Systemu ERP

Moduł finansowo-księgowy

Moduł finansowo-księgowy stanowi serce większości systemów ERP, dostarczając kluczowych narzędzi do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Umożliwia on śledzenie i analizę wszystkich transakcji finansowych, od faktur po płatności, w jednym zintegrowanym środowisku. Dzięki temu, menedżerowie finansowi mają natychmiastowy dostęp do aktualnych danych dotyczących przepływów pieniężnych, bilansu czy rachunku zysków i strat. Moduł ten automatyzuje wiele rutynowych zadań księgowych, takich jak rozliczenia, amortyzacja czy obliczenia podatkowe, co przyspiesza procesy i redukuje ryzyko błędów. Ponadto, zaawansowane narzędzia raportowania i analizy umożliwiają głębokie wglądy w finansowe aspekty działalności, co jest niezbędne do skutecznego planowania i podejmowania strategicznych decyzji.

Moduł zarządzania łańcuchem dostaw

Moduł zarządzania łańcuchem dostaw w systemie ERP jest kluczowym elementem, który umożliwia przedsiębiorstwom skuteczne planowanie, monitorowanie i optymalizację wszystkich procesów związanych z dostawami - od zakupu surowców po dostarczenie gotowego produktu końcowemu klientowi. Dzięki temu modułowi, firmy mogą lepiej przewidywać zapotrzebowanie na produkty, zarządzać stanami magazynowymi oraz koordynować działania z dostawcami i partnerami logistycznymi. Automatyzacja procesów, takich jak zamówienia, zarządzanie magazynem czy transport, przekłada się na znaczące oszczędności kosztów i skrócenie czasu dostawy. Ponadto, dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, menedżerowie mogą identyfikować potencjalne wąskie gardła w łańcuchu dostaw i wprowadzać niezbędne zmiany, aby zapewnić płynność i efektywność operacji.

Moduł zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Moduł CRM jest obecnie nieodłącznym elementem współczesnych rozwiązań biznesowych, skoncentrowanym na budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z klientami. Jego głównym celem jest centralizacja informacji o klientach, umożliwiając przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie ich potrzeb, preferencji i historii interakcji. Dzięki temu, działania marketingowe, sprzedażowe i obsługi klienta stają się bardziej spersonalizowane i skuteczne. Moduł CRM integruje się z innymi modułami systemu ERP, takimi jak finanse czy zarządzanie łańcuchem dostaw, co pozwala na holistyczne podejście do zarządzania relacjami z klientami. W efekcie, przedsiębiorstwa są w stanie lepiej reagować na potrzeby rynku, zwiększać lojalność klientów i maksymalizować swoje zyski.

Moduł produkcji

Moduł produkcji w systemie ERP stanowi kluczowy element dla firm produkcyjnych, umożliwiając im efektywne zarządzanie całym procesem produkcyjnym od początku do końca. Dzięki temu modułowi przedsiębiorstwa mogą dokładnie odwzorowywać i kontrolować łańcuch wartości. Moduł ten jest dedykowany do planowania, kontroli i optymalizacji produkcji, umożliwiając szybkie i sprawne zarządzanie pracownikami, maszynami oraz przydzielanie zasobów. Wspiera on również procesy związane z gospodarką materiałową, prognozowaniem list zakupowych oraz zarządzaniem partiami. Dzięki pełnej integracji z innymi modułami systemu ERP, takimi jak zakupy czy sprzedaż, moduł produkcji zapewnia pełną przejrzystość procesów i umożliwia ich ciągłą optymalizację. W efekcie, firmy są w stanie skuteczniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe, zwiększać efektywność produkcji i maksymalizować zyski.

Moduł sprzedaży i obsługi klienta

Moduł sprzedaży i obsługi klienta w systemie ERP to kluczowe narzędzie dla każdej firmy, której celem jest budowanie trwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami. Ten moduł skupia się na całym cyklu sprzedaży, od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez negocjacje, finalizację transakcji, aż po obsługę posprzedażową. Dzięki centralizacji danych klienta, przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć ich potrzeby, preferencje i historię zakupów, co przekłada się na bardziej spersonalizowane podejście i skuteczniejsze strategie sprzedażowe. Moduł ten współpracuje również z innymi segmentami systemu ERP, takimi jak logistyka czy finanse, zapewniając płynność i spójność procesów. Dzięki temu, dział sprzedaży ma dostęp do aktualnych informacji o stanie magazynu, dostępności produktów czy historii płatności klienta. W efekcie, moduł sprzedaży i obsługi klienta w systemie ERP pozwala firmom na zwiększenie efektywności sprzedaży, poprawę satysfakcji klienta i wzrost rentowności.

Moduł zarządzania zasobami ludzkimi (HRM)

Moduł zarządzania zasobami ludzkimi w systemie ERP stanowi kluczowe narzędzie dla nowoczesnych przedsiębiorstw, umożliwiając zautomatyzowane i zintegrowane zarządzanie kapitałem ludzkim. Ułatwia prowadzenie ewidencji pracowników, automatyczne naliczanie wynagrodzeń, efektywne procesy rekrutacyjne oraz komunikację między pracownikami a działem HR poprzez portal pracowniczy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą oszczędzać czas i zasoby, czyniąc zarządzanie personelem bardziej uporządkowanym i efektywnym.

  

IV. Wybór i wdrożenie Systemu ERP

Wybór i wdrożenie systemu ERP to kluczowy moment dla każdego przedsiębiorstwa, który ma decydujący wpływ na jego przyszłą efektywność operacyjną. Proces ten wymaga dokładnej analizy potrzeb biznesowych, zrozumienia specyfiki działalności oraz zaangażowania zespołu ekspertów. Odpowiednio dobrany system ERP pozwala na zintegrowanie różnych działów firmy, automatyzację procesów biznesowych i dostarczenie narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania. Jednakże, sukces wdrożenia zależy nie tylko od wyboru odpowiedniego systemu, ale także od starannego planowania, szkolenia użytkowników i ciągłego monitorowania postępów.

A. Kryteria wyboru Systemu ERP

Wybór odpowiedniego systemu ERP to skomplikowany proces, który wymaga głębokiej analizy operacyjnej i strategicznej. Kluczowym elementem jest identyfikacja specyficznych potrzeb biznesowych organizacji, które system ma wspierać. W tym kontekście, niezbędne jest zrozumienie architektury danych, przepływów informacji oraz kluczowych procesów biznesowych. Ponadto, warto zwrócić uwagę na skalowalność systemu, jego zdolność do integracji z innymi platformami oraz potencjalne możliwości rozbudowy w przyszłości. Elastyczność konfiguracyjna, możliwość dostosowania do zmieniających się regulacji rynkowych oraz standardów branżowych są również istotne. Współpraca z dostawcą o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadającym doświadczenie w wdrażaniu rozwiązań w podobnych sektorach, może znacząco przyspieszyć proces implementacji i minimalizować ryzyko. Ostateczny wybór powinien opierać się na dogłębnej analizie kosztów całkowitego posiadania (TCO) systemu, uwzględniając nie tylko koszty licencji, ale także wdrożenia, szkolenia i przyszłego wsparcia.

B. Modele wdrożenia Systemu ERP

Wdrożenie lokalne (On-Premise)

W świecie rozwiązań ERP termin "On-Premise" odnosi się do tradycyjnego modelu wdrożenia systemu, w którym infrastruktura IT oraz oprogramowanie są zlokalizowane i zarządzane bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstwa. W tym modelu organizacja zakupuje licencje na oprogramowanie i jest odpowiedzialna za jego instalację, konfigurację oraz utrzymanie na własnych serwerach.

Kluczową zaletą wdrożenia On-Premise jest pełna kontrola nad systemem. Organizacje mają możliwość dostosowywania oprogramowania do swoich specyficznych potrzeb, co może być szczególnie ważne dla firm o unikalnych procesach biznesowych lub specjalistycznych wymaganiach regulacyjnych. Ponadto, dane przedsiębiorstwa pozostają wewnętrznie, co może przynieść dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Jednakże model On-Premise wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Wymaga znaczących inwestycji początkowych w sprzęt i licencje, a także stałych nakładów na utrzymanie i aktualizację infrastruktury. Ponadto, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, backupy, aktualizacje oraz skalowanie systemu spoczywa całkowicie na barkach organizacji.

W erze cyfrowej transformacji i chmur obliczeniowych, wiele firm rozważa alternatywne modele wdrożenia. Niemniej jednak, wdrożenie On-Premise wciąż pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem dla organizacji, które cenią sobie pełną kontrolę nad swoim systemem ERP i dysponują odpowiednimi zasobami do jego zarządzania. Warto jednak dokładnie przeanalizować wszystkie zalety i wady tego modelu, aby podjąć świadomą decyzję dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy.

Wdrożenie w chmurze (Cloud ERP)

Wdrożenie systemu ERP w chmurze stało się jednym z kluczowych trendów w dziedzinie technologii informacyjnych dla przedsiębiorstw. Choć wiele firm średniej wielkości początkowo podchodziło do tego rozwiązania z pewnym sceptycyzmem, obawy te zostały rozwiane dzięki licznych korzyściom, jakie niesie ze sobą chmurowe ERP.

Przede wszystkim, wdrożenie ERPw chmurze oferuje znaczną elastyczność. Firmy mogą dostosowywać system do swoich specyficznych procesów biznesowych, korzystając z istniejącej struktury chmurowej, co przyspiesza cały proces wdrożenia w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań on-premises. Ponadto, chmurowe ERP gwarantuje wysoką dostępność i niezawodność aplikacji, co jest kluczowe dla nowoczesnych przedsiębiorstw. Dzięki umowom SLA (service level agreements) firmy mają pewność ciągłego dostępu do swoich danych, nawet w przypadku awarii.

Bezpieczeństwo danych jest kolejnym istotnym aspektem. W obliczu rosnącego zagrożenia atakami cybernetycznymi, chmurowe ERP oferuje wysoki poziom ochrony, którego samodzielne wdrożenie przez mniejsze przedsiębiorstwa byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe. Specjaliści IT dostawców usług chmurowych czuwają nad bezpieczeństwem danych i serwerów 24/7, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Kolejnym atutem jest oszczędność. Wybierając ERP w chmurze, firmy unikają kosztów początkowych związanych z zakupem licencji i sprzętu. Koszty są rozłożone na cały okres użytkowania, a bieżące opłaty uwzględniają ciągłą modernizację infrastruktury IT. Ponadto, chmurowe ERP doskonale odpowiada na potrzeby mobilności pracowników, umożliwiając dostęp do systemu z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne w dobie zdalnej pracy.

Wdrożenie systemu ERP w chmurze to nie tylko kwestia technologiczna, ale przede wszystkim strategiczna decyzja, która może znacząco wpłynąć na efektywność, elastyczność i konkurencyjność przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Wdrożenie hybrydowe

Współczesne przedsiębiorstwa stoją przed wyborem odpowiedniego modelu wdrożenia systemu ERP, który najlepiej spełni ich indywidualne potrzeby. Jednym z coraz bardziej popularnych podejść jest wdrożenie hybrydowe, łączące zalety tradycyjnych systemów ERP (on-premises) z elastycznością rozwiązań chmurowych.

Model hybrydowy ERP łączy oba te światy, pozwalając części funkcjonalności działać na firmowej infrastrukturze, podczas gdy inne aspekty są obsługiwane przez rozwiązania chmurowe. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które pragną stopniowo przenosić swoje operacje do chmury, jednocześnie zachowując pewne kluczowe funkcje wewnętrznie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z najnowszych innowacji technologicznych w chmurze, jednocześnie utrzymując kontrolę nad krytycznymi danymi i aplikacjami w swoim środowisku on-premises.

Wdrożenie hybrydowe jest również wygodnym rozwiązaniem w przypadku rozbudowy systemu lub dążenia do ograniczenia kosztów związanych z utrzymywaniem ERP w tradycyjnym modelu. Co więcej, niezależnie od wybranego modelu, współczesne systemy ERP oferują elastyczność w zakresie rozbudowy funkcjonalności. Dostawcy rozwiązań ERP są w stanie zapewnić integrację z istniejącym oprogramowaniem, co pozwala na płynne dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb biznesowych.

W erze cyfrowej transformacji i rosnącej konkurencji na rynku, wybór odpowiedniego modelu wdrożenia ERP jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu biznesowego. Wdrożenie hybrydowe stanowi kompromis między kontrolą a innowacyjnością, oferując przedsiębiorstwom najlepsze z obu światów.

C. Proces wdrożenia Systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP to skomplikowany proces, który wymaga dokładnej analizy, planowania i ścisłej współpracy między dostawcą a klientem. Proces ten rozpoczyna się od określenia wymagań biznesowych, które stanowią podstawę dla dalszych działań. Współczesne podejście do wdrożeń łączy w sobie elementy różnych metodyk, takich jak Waterfall, Agile oraz Fast Track.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie projektu, które obejmuje organizację narzędzi projektowych, instalację środowisk oraz przekazanie arkuszy Migracji Wstępnej. Następnie przeprowadzana jest analiza, podczas której dokonuje się migracji wstępnej do standardowego systemu, szkolenia z interfejsu oraz opracowanie dokumentu analizy.

Kolejnym etapem jest prototypowanie projektu, mające na celu weryfikację zakresu projektu oraz uzgodnienie backlogu prac. Po tym następuje faza implementacji systemu, podczas której rozbudowuje się prototyp systemu o uzgodnione modyfikacje, przeprowadza migracje testową oraz szkolenia dla zespołu klienta.

Po zakończeniu implementacji przeprowadzane są testy akceptacyjne prototypu systemu, a następnie rozpoczyna się faza przygotowania do startu produkcyjnego. W tym czasie odbywa się stabilizacja prototypu, instalacja systemu produkcyjnego oraz szkolenia użytkowników końcowych.

Ostatnim etapem jest start produkcyjny, podczas którego realizowany jest plan startu produkcyjnego, przeprowadzana jest migracja produkcyjna oraz zapewniane wsparcie po starcie produkcyjnym.

W całym procesie wdrożenia kluczową rolę odgrywają różni specjaliści, jak Business Architect, odpowiedzialny za zgodność systemu z wymaganiami biznesowymi, Solution Architect, dbający o odpowiednią implementację wymagań w systemie, oraz Technical Architect, odpowiadający za techniczną stronę wdrożenia.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych metodyk oraz narzędzi, proces wdrożenia jest efektywny, przejrzysty i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

D. Wyzwania związane z wdrożeniem Systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) to skomplikowany proces, który ma na celu optymalizację procesów biznesowych i dostosowanie różnych obszarów funkcjonalnych do jednego, ujednoliconego systemu. Chociaż systemy ERP przynoszą liczne korzyści, wiążą się z nimi również pewne wyzwania, które organizacje muszą pokonać, aby osiągnąć sukces w ich wdrożeniu. Oto najważniejsze z nich:

 1. Złożoność: Systemy ERP są często bardzo złożone, z licznymi współzależnościami między różnymi obszarami funkcjonalnymi. Dostosowanie ich do specyficznych wymagań organizacji może być wyzwaniem.
 2. Ograniczone zasoby: Wdrożenie systemu ERP wymaga znaczących inwestycji w czas, budżet i zasoby ludzkie. Organizacje mogą napotkać trudności z alokacją wymaganych zasobów, co może prowadzić do opóźnień i przekroczenia kosztów.
 3. Zarządzanie zmianą: Wprowadzenie nowego systemu ERP często wiąże się z koniecznością zarządzania zmianami organizacyjnymi. Pracownicy muszą nauczyć się nowych procesów i dostosować się do pracy z nowym systemem.
 4. Przeprojektowanie procesów: Wprowadzenie ERP zazwyczaj wymaga przeprojektowania istniejących procesów i przepływów pracy, co może być trudne do zidentyfikowania i zaimplementowania.
 5. Opór pracowników: Wprowadzenie nowego systemu ERP może spotkać się z oporem ze strony pracowników, zwłaszcza tych, którzy są przyzwyczajeni do pracy ze starszymi systemami. Przezwyciężenie tego oporu i uzyskanie akceptacji pracowników jest kluczowe dla sukcesu wdrożenia.
 6. Migracja danych: Proces przenoszenia istniejących danych do nowego systemu ERP musi być dokładny, aby uniknąć błędów i nieścisłości, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemu.
 7. Testowanie: Przed wdrożeniem systemu ERP konieczne jest przeprowadzenie dokładnych testów, aby zapewnić jego stabilność i zgodność z oczekiwaniami organizacji.
 8. Szkolenie i adaptacja: Aby zapewnić sukces wdrożenia, pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z nowego systemu i dostosować się do jego funkcji.

Pomyślne wdrożenie systemu ERP wymaga nie tylko technicznej wiedzy, ale także umiejętności zarządzania projektami, komunikacji i zarządzania zmianami. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym kierownictwa, zespołu IT, użytkowników końcowych i dostawców systemu ERP, w celu zapewnienia płynnego i skutecznego procesu wdrożenia.

E. Najlepsze praktyki przy wdrażaniu Systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP to skomplikowany proces, który może przynieść znaczące korzyści dla organizacji, ale również niesie ze sobą pewne wyzwania. Aby osiągnąć sukces w tym przedsięwzięciu, warto zastosować się do następujących najlepszych praktyk:

Ustal cele wdrożenia i zadania nowego systemu

Przed wdrożeniem systemu ERP, konieczne jest zdefiniowanie celów, które chcemy osiągnąć oraz zrozumienie, jakie zadania ma spełniać nowy system. Analiza potrzeb i braków w obecnych rozwiązaniach pozwoli na lepsze dostosowanie systemu do wymagań organizacji.

Starannie wybierz dostawcę i firmę wdrożeniową

Wybór odpowiedniego dostawcy i firmy wdrożeniowej jest kluczowy. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie, referencje oraz wsparcie techniczne oferowane przez potencjalnych partnerów.

Porównaj możliwości obecnego oprogramowania z nowym systemem

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu nowego systemu, warto dokładnie przeanalizować możliwości obecnie używanego oprogramowania i porównać je z ofertą nowego systemu.

Pamiętaj, że oprogramowanie jest tylko narzędziem

System ERP jest narzędziem wspierającym zarządzanie, ale ostateczne decyzje i działania zawsze leżą w rękach ludzi. Zaangażowanie i przeszkolenie pracowników są kluczowe dla sukcesu wdrożenia.

Wykorzystaj wdrożenie do przeprowadzenia zmian w organizacji

Wdrożenie nowego systemu to doskonała okazja do wprowadzenia zmian organizacyjnych i procesowych, które mogą przynieść dodatkowe korzyści dla firmy.

Wykorzystaj możliwości automatyzacji procesów

Nowoczesne systemy ERP oferują funkcjonalności pozwalające na automatyzację wielu procesów biznesowych, co może przynieść znaczące oszczędności czasu i kosztów.

Pamiętaj o odpowiednim przeszkoleniu pracowników

Przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z nowego systemu jest kluczowe dla jego efektywnego wykorzystania.

Zadbaj o uporządkowanie i właściwe przeniesienie danych

Migracja danych z poprzedniego systemu do nowego jest jednym z kluczowych etapów wdrożenia. Ważne jest, aby dane były dokładnie i poprawnie przeniesione.

Wnikliwie przetestuj system przed startem produkcyjnym

Przed uruchomieniem systemu w środowisku produkcyjnym, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych testów, które pozwolą na wykrycie i usunięcie ewentualnych błędów.

Nie zaniedbaj rozwoju nowego systemu: Po wdrożeniu systemu ERP, ważne jest jego ciągłe monitorowanie, aktualizowanie i dostosowywanie do zmieniających się potrzeb organizacji.

Należy pamiętać, że kluczem do sukcesu we wdrożeniu systemu ERP jest zaangażowanie całej organizacji, współpraca poszczególnych działów oraz elastyczność w kształtowaniu procesów. Wspieranie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami innych organizacji może znacząco przyspieszyć i ułatwić cały proces wdrożenia.

  

Koszty związane z systemem ERP

V. Koszty związane z Systemem ERP

Wdrożenie systemu ERP to istotne przedsięwzięcie, które może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie każdej organizacji. Jednak, zanim do tego dojdzie, warto zastanowić się nad kosztami związanymi z tym procesem. Czynniki wpływające na koszty wdrożenia ERP są zróżnicowane i mogą się różnić w zależności od specyfiki firmy oraz wybranego rozwiązania.

Pierwszym i kluczowym czynnikiem jest typ wdrożenia. Wybór między rozwiązaniem lokalnym (on-premise) a chmurowym (cloud) może znacząco wpłynąć na początkowe koszty inwestycji oraz koszty utrzymania. Wdrożenie chmurowe zwykle wiąże się z niższymi kosztami początkowymi, ale może generować stałe opłaty abonamentowe.

Zakres wsparcia systemu to kolejny istotny element. Niektóre firmy mogą potrzebować intensywnego wsparcia technicznego, szkoleń dla pracowników czy regularnych aktualizacji, co może wpłynąć na koszty.

Rodzaj licencji oraz model subskrypcji to kolejne aspekty do uwzględnienia. Niektóre systemy ERP oferują licencje jednorazowe, inne opierają się na modelu subskrypcji, gdzie płaci się regularne opłaty za korzystanie z systemu.

Ilość użytkowników systemu oraz ilość dostosowań i customizacji to kolejne czynniki, które mogą wpłynąć na koszty. Im więcej użytkowników korzysta z systemu i im więcej indywidualnych dostosowań jest wymaganych, tym wyższe mogą być koszty wdrożenia.

Warto również zwrócić uwagę na kompleksowość procesów biznesowych w firmie. W organizacjach o skomplikowanej strukturze i złożonych procesach, wdrożenie może wymagać większego zaangażowania zespołu projektowego i dłuższego czasu implementacji, co również może wpłynąć na koszty.

  

Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu ERP

VI. Najczęściej zadawane pytania dotyczące Systemu ERP

Jakie są najważniejsze korzyści z wdrożenia systemu ERP?

Wdrożenie systemu ERP w organizacji to strategiczna decyzja, która może przynieść wiele korzyści. Współczesne przedsiębiorstwa operują w dynamicznym środowisku, gdzie efektywne zarządzanie zasobami i informacjami jest kluczem do sukcesu. W tym kontekście, systemy ERP stają się nieocenionym narzędziem wspierającym działalność biznesową.

Jednym z najważniejszych atutów wdrożenia systemu ERP jest centralizacja danych. Dzięki temu, informacje z różnych działów firmy są gromadzone w jednym miejscu, co ułatwia ich analizę i podejmowanie decyzji. Ponadto, system ERP pozwala na automatyzację wielu procesów biznesowych, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.

Kolejnym istotnym aspektem jest integracja pomiędzy poszczególnymi narzędziami używanymi w firmie. Dzięki temu, różne działania, takie jak sprzedaż, produkcja czy zarządzanie zasobami ludzkimi, są

Jakie są kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze Systemu ERP?

Wybór systemu ERP to decyzja strategiczna, która wymaga rozważenia wielu kluczowych czynników. Pierwszym z nich jest zrozumienie potrzeb biznesowych firmy. Należy dokładnie określić, jakie procesy biznesowe system ma usprawnić i jakie funkcjonalności są niezbędne do osiągnięcia celów organizacji. Ważne jest również uwzględnienie budżetu i długoterminowych kosztów związanych z zakupem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu ERP, w tym kosztów aktualizacji i wsparcia technicznego.

Drugim istotnym aspektem jest skalowalność i elastyczność wybranego systemu. System ERP powinien być w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb i rosnącej skali działalności firmy. Równie ważna jest integracja z istniejącymi systemami i aplikacjami, co zapewni płynność przepływu danych i procesów. Bezpieczeństwo danych jest kolejnym kluczowym elementem, szczególnie w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Ostatnim, ale równie ważnym czynnikiem, jest wybór odpowiedniego dostawcy. Warto sprawdzić opinie i referencje innych użytkowników oraz dostępność wsparcia technicznego i serwisowego. Możliwość przetestowania systemu przed podjęciem ostatecznej decyzji może być również cennym atutem, pozwalającym na upewnienie się, że system spełnia wszystkie oczekiwania i jest kompatybilny z infrastrukturą firmy. Podsumowując, wybór systemu ERP wymaga strategicznego podejścia i dokładnej analizy potrzeb, możliwości oraz kosztów związanych z wdrożeniem i eksploatacją systemu.

Jakie są typowe wyzwania związane z wdrożeniem Systemu ERP i jak można im zaradzić?

Wdrożenie systemu ERP wiąże się z szeregiem wyzwań, które mogą wpłynąć na sukces całego projektu. Jednym z największych wyzwań jest zarządzanie zmianą w organizacji. Wprowadzenie nowego systemu często wymaga zmiany istniejących procesów biznesowych i adaptacji pracowników do nowych metod pracy. Opór ze strony pracowników może być znaczący, zwłaszcza jeśli nie są oni odpowiednio przygotowani i zaangażowani w proces wdrożenia. Innym wyzwaniem jest złożoność techniczna i integracja nowego systemu z istniejącą infrastrukturą IT. Wymaga to nie tylko odpowiednich umiejętności technicznych, ale także głębokiego zrozumienia procesów biznesowych firmy.

Aby zaradzić tym wyzwaniom, kluczowe jest skuteczne zarządzanie projektem i komunikacja. Ważne jest, aby od samego początku wdrożenia zaangażować wszystkie zainteresowane strony, w tym kierownictwo, pracowników i dostawcę systemu. Regularne spotkania, szkolenia i warsztaty mogą pomóc pracownikom zrozumieć korzyści płynące z nowego systemu i zmniejszyć ich opór. Równie ważne jest wybranie odpowiedniego dostawcy, który nie tylko dostarczy odpowiednie oprogramowanie, ale także zapewni wsparcie techniczne i doradcze na każdym etapie wdrożenia.

Innym sposobem na pokonanie wyzwań związanych z wdrożeniem systemu ERP jest stopniowe wdrażanie systemu, zamiast próby implementacji wszystkich funkcji naraz. Pozwala to na łagodniejsze przejście i minimalizację zakłóceń w działalności firmy. Ponadto, regularne testowanie systemu na każdym etapie wdrożenia pozwala na wczesne wykrycie i rozwiązanie problemów technicznych. Wreszcie, niezbędne jest utrzymanie elastycznego podejścia i gotowości do dostosowania planu wdrożenia w odpowiedzi na napotkane wyzwania i zmieniające się potrzeby organizacji.

 

VII. Dostępne aplikacje ERP

 • Finance and Operations
  Kompletny oprogramowanie ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
 • Talent
  Aplikacja do automatyzacji zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).
 • Retail
  Dba o pozytywne doświadczenia zakupowe klientów.
 • Sales
  Aplikacja CRM automatyzująca procesy sprzedaży.
 • Customer Service
  Kompletna usługa do zarządzania obsługą klienta.
 • Field Service
  Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania usługami w terenie.
 • Project Service Automation
  System do zarządzania projektami i ich sprzedażą, zasobami, dostawą i fakturowaniem.
 • Marketing
  Wiodące rozwiązanie marketingowe oparte na inteligentnej chmurze Azure.
 • Power Apps
  Platforma do tworzenia niestandardowych aplikacji internetowych i mobilnych bez kodowani

  

VIII. Oprogramowanie ERP dla branż

ANEGIS wdraża solidne systemy ERP koncentrując się na tym, aby firmy osiągały dzięki nim przewagę konkurencyjną w branżach:

 • Produkcja
  Redukcja kosztów i wyższe marże.
 • Przemysł spożywczy
  Optymalizacja planowania produkcji i redukcja odpadów.
 • Handel
  Ujednolicone doświadczenia zakupowe.
 • Usługi profesjonalne
  Wzrost wydajności pracy.
 • Reklama i marketing
  Kompletne rozwiązanie do zarządzania biznesem dla agencji reklamowych i marketingowych.
 • Dystrybucja
  Maksymalizacja wydajności operacyjnej i wyższe marże.

"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, New Yorker
Co możemy dla Państwa zrobić?
Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.