Microsoft Dynamics 365 Finance

ANEGIS is an official Talkdesk partner
Microsoft Dynamics 365 Finance

Opis produktu

Dynamics 365 Finance (dawniej Dynamics AX) jest flagowym pakietem do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) firmy Microsoft. Pełna integracja z aplikacjami do zarządzania relacjami z klientem (CRM) i Office 365 umożliwia szybsze procesy biznesowe i podejmowanie optymalnych decyzji. Microsoft Dynamics 365 Finance napędza rozwój firmy dzięki przełomowym możliwościom uczenia maszynowego. Wbudowana w aplikacje inteligencja zapewnia przewagę konkurencyjną, od realizacji łańcucha dostaw do spersonalizowanych doświadczeń klientów. Power BI – wiodąca w branży technologia analityczna – jako natywny element pakietu dostarcza całej organizacji na bieżąco lepszy wgląd w dane, analizy i raporty.

Elastyczne opcje wdrożenia Dynamics 365 Finance

Klient ma możliwość wyboru sposobu wdrożenia, może też rozpocząć wdrożenie według jednego scenariusza, a dokończyć je w innym. Od pełnego hostowania w chmurze, hybrydowo, po wdrożenie on-premise, infrastrukturę systemu można przenosić w zależności od aktualnych potrzeb firmy.

Local business data

schemat wdrożenia typu local business data Dynamics 365 for Finance and Operations

Ta opcja umożliwia uruchamianie procesów biznesowych w siedzibie klienta, z lokalnymi transakcjami i przechowywaniem danych, bez konieczności powielania i przenoszenia jakichkolwiek danych do chmury Microsoft. Użytkownik może włączać i wyłączać synchronizację danych biznesowych z chmurą. Jeśli synchronizacja jest wyłączona, żadne dane nie opuszczają siedziby administratora. W tym scenariuszu wdrożenia serwery aplikacji i baza danych SQL działają lokalnie w siedzibie klienta (lub w centrum danych hostowanym przez partnera).

 • Autonomiczne centrum danych
 • Lokalne przechowywanie danych
 • Tylko jedna instancja

Cloud + Edge

schemat wdrożenia typu cloud+edge Dynamics 365 for Finance and Operations

Ten scenariusz zapewnia pełną kontrolę, gdy decydujące procesy biznesowe wymagają nieprzerwanej realizacji. Opcja hybrydowa, czyli technologie cloud + edge computing, łączy centralny węzeł chmury z lokalnymi usługami aplikacji i danymi biznesowymi, które są przechowywane lokalnie. Połączenie w chmurze zapewnia jeden spójny wgląd w dane we wszystkich lokalnych instancjach i oferuje wbudowaną usługę Power BI, inteligentną analitykę i uczenie maszynowe w procesach biznesowych. Opcja hybrydowa zapewnia również lokalną instalację z możliwością korzystania z danych w trybie awaryjnym w Azure, automatycznym rozmieszczeniem i aktualizacjami.

 • Cloud – chmura zarządzana przez Microsoft
 • Edge – część infrastruktury zarządzana przez klienta
 • Wiele lokalnych miejsc pracy
 • Lokalne przechowywanie danych w uzupełnieniu do chmury

Cloud

schemat wdrożenia typu cloud Dynamics 365 for Finance and Operations

To opcja pełnego wykorzystania mocy chmury Microsoft Azure z wbudowaną technologią Power BI, inteligentną analityką i uczeniem maszynowym w procesach biznesowych. Chmura Azure wyróżnia się spośród rozwiązań na rynku poziomem zgodności, bezpieczeństwa i prywatności danych. Klient zachowuje pełną własność i kontrolę nad danymi przez cały czas.

 • Chmura w pełni zarządzana przez Microsoft
 • Systemy analityczne
 • Wieloinstancyjna federacja
 • Elastyczne skalowanie

Dlaczego warto wybrać Dynamics 365 Finance?

Preferowany sprzedawca

W ankiecie przeprowadzonej wśród 6700 przedsiębiorców na całym świecie zapytano o ich plany zakupowe dotyczące ERP. Ponad połowa wskazała Microsoft Dynamics jako następną preferowaną inwestycję.

Źródło: ICT Enterprise Insights 2013, Ovum Research.

Microsoft jako dostawca ERP preferowany przez firmy zarabiające od 50 mln do 1 mld USD
Firmy zarabiające 50 mln USD do 1 mld USD.
Microsoft jako dostawca ERP preferowany przez firmy zarabiające powyżej 1 mld USD
Firmy zarabiające 1 mld USD lub więcej.

Niższe koszty

Badanie przeprowadzone przez Panorama Consulting określiło, że wśród wszystkich rozwiązań ERP Poziomu 1 wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Finance wiąże się z poniesieniem najniższego kosztu.

Źródło: Clash of the Titans 2016, Panorama Consulting Solutions.

porównanie planowanego i faktycznego kosztu wdrożenia ERP wiodących dostawców i Microsoft

Udział w rynku

W przemyśle produkcyjnym Microsoft Dynamics ma większy udział rynkowy niż inni dostawcy rozwiązań ERP Poziomu 1.

Źródło: The 2015 Manufacturing ERP Report, Panorama Consulting Solutions.

porównanie udziału dostawców ERP poziomu 1 w przemyśle produkcyjnym i innych branżach

Możliwości Dynamics 365 Finance

Zarządzanie finansami

Efektywność operacji finansowych jest kluczem do strategicznego planowania każdego biznesu, zarówno dużego, jak i małego. Dla firmy działającej na różnych kontynentach istnieje wiele wymogów prawnych, które musi spełniać. Rozwijająca się firma potrzebuje wszechstronnego i elastycznego rozwiązania do planowania zasobów, które będzie się rozwijać razem z nią.

Microsoft Dynamics 365 Finance oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania finansami, obsługujące wiele języków i walut, które daje przedsiębiorstwu pełną kontrolę i wgląd w procesy. Umożliwia automatyzację i integrację wszystkich procesów finansowych, w tym księgowości, budżetowania, zarządzania ryzykiem, zakupów oraz analizy i raportowania. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Księga główna
 • Zarządzanie procesami bankowymi
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Zarządzanie należnościami
 • Środki trwałe
 • Kalkulacja kosztów
 • Księgowość wewnątrzgrupowa i wsparcie usług wspólnych
 • Funkcje specyficzne dla danego kraju
 • Kontrola budżetowa
 • Zgodność i kontrola wewnętrzna
 • Sprawozdania finansowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Biznes jest niczym bez ludzi, którzy go napędzają. Efektywne narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi jest kluczem do utrzymania zadowolonych, zmotywowanych i wydajnych pracowników. Angażowanie, szkolenie i monitorowanie najlepszych ludzi w firmie jest niezbędne dla jej rozwoju i sukcesu.

Microsoft Dynamics 365 oferuje zestaw funkcji w module Talent. Talent zapewnia oparte na rolach, spersonalizowane pulpity, które ułatwiają pracownikom HR skupienie się na ich konkretnych zadaniach. Dostarcza również intuicyjne narzędzia do zarządzania kluczowymi wskaźnikami wydajności i inspiruje do współpracy, umożliwiając pracownikom na każdym szczeblu dbanie o pozytywne wrażenia klientów. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Administrowanie organizacją
 • Zarządzanie rekrutacją i selekcją
 • Zarządzanie rozwojem i wydajnością
 • Mapowanie umiejętności
 • Szkolenie
 • Portal samoobsługowy dla pracowników
 • Podróże i wydatki
 • Zarządzanie benefitami
 • Zarządzanie nieobecnościami
 • Czas i frekwencja
 • Zarządzanie wynagrodzeniami

Zakupy i zaopatrzenie

Wymagania stawiane dystrybutorom są wysokie. Wraz z wyższą złożonością łańcucha dostaw, rosnącą konkurencją i ciągłym podnoszeniem poprzeczki wydajności przez klientów, funkcja zaopatrzenia i zakupów musi dawać sobie radę z nowymi wyzwaniami.

Aplikacja Finance and Operations oferuje szczegółowe zarządzanie procesami i elastyczność w dopasowywaniu jej funkcji – firma może decydować, w jakim stopniu będzie z niej korzystać. Od zarządzania dostawcami, przez zamówienia, po zakup – aplikacja dostarcza narzędzi zaprojektowanych po to, aby umożliwiać łatwą modyfikację i optymalizację procesów biznesowych związanych z pozyskiwaniem zaopatrzenia. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Przepływy pracy związane z zamówieniami
 • Sprawozdania z zamówień
 • Polityka zakupowa i limity na podpisywanie umów
 • Zarządzanie kategoriami
 • Zamówienia pośrednie (katalogowe i inne niż katalogowe)
 • Portal samoobsługowy dostawcy
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zapytania o oferty (RFQ – request for quotations)
 • Umowy
 • Umowy handlowe (dostawcy)
 • Zamówienia bezpośrednie

Produkcja

Bez względu na typ produkcji – dyskretną, procesową, szczupłą czy mieszaną – kontrolowanie kosztów produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów jest kluczem do zwiększenia efektywności operacyjnej i maksymalizacji marż. Wglądy w procesy tu i teraz i śledzenie procesów na każdym etapie cyklu życia produktów ma ważne znaczenie dla realizacji optymalnych strategii produkcyjnych.

Produkcja w aplikacji Finance and Operations dostarcza bogatą funkcjonalność i adaptowalny zestaw funkcji, który napędza rozwój firmy. Moduły produkcyjne zawierają narzędzia do obsługi przepływu materiałów, planowania i realizacji operacji z dużą elastycznością oraz do łatwego i dokładnego monitorowania kosztów produkcji. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Raportowanie produkcji
 • Zestawienia kosztów produkcji
 • Lean manufacturing
 • Wymiary inwentaryzacyjne dla produkcji procesowej
 • Sterowanie na hali produkcyjnej
 • Zlecenia produkcyjne
 • Trasowanie
 • Konfiguracja produktu
 • Zestawienia materiałowe (BOM)
 • Podwykonawstwo
 • Zarządzanie zasobami
 • Harmonogramowanie i sekwencjonowanie produkcji
 • Planowanie materiałów i przepustowości

Zarządzanie projektami i księgowość

Planowanie, inicjowanie, organizowanie, kontrolowanie i motywowanie. Pracownicy, materiały, usługi, dane i finanse. To wiele elementów, którymi trzeba sprawnie zarządzać w projekcie. Bez szczegółowych, łatwo dostępnych raportów, które dają dokładny obraz procesów księgowych, kosztów i etapów, na których znajduje się projekt, można stracić nad nim kontrolę.

Zarządzanie projektem i księgowość w aplikacji Finance and Operations obejmuje zestaw narzędzi do przydzielania zasobów, tworzenia i monitorowania budżetu oraz zarządzania kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Informacje, które są dostępne w każdej chwili i z dowolnego urządzenia, pozwalają na nadawanie priorytetów zadaniom w celu szybkiego rozwiązywania problemów, a automatyzacja procesów zwiększa wydajność, dzięki czemu projekt można ukończyć w założonym czasie i w ramach ustalonego budżetu. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Raportowanie
 • Interoperacyjność z Microsoft Project
 • Budżetowanie projektów i kontrola kosztów
 • Ujmowanie przychodów i zapasy w toku produkcji (WIP – work in progress)
 • Zarządzanie dotacjami
 • Oferty projektowe
 • Księgowość i fakturowanie projektów
 • Czas i wydatki związane z projektem
 • Zarządzanie zasobami i harmonogramem projektu
 • Struktury podziały pracy

Analityka biznesowa (BI) i raportowanie

Aktualne informacje są niezbędne dla optymalnego funkcjonowania każdej firmy. Wgląd w procesy, który można uzyskać w każdym momencie i z dowolnego urządzenia, pozwala wychwycić i naprawić nieefektywne procesy.

Analityka biznesowa, inteligencja i opcje raportowania w D365 Finance dostarczają pracownikom odpowiednich informacji gdziekolwiek i kiedykolwiek ich potrzebują. Niezależnie od tego, czy sięgają po dane na komputerze stacjonarnym, smartfonie czy tablecie, rozwiązanie BI od Microsoft zapewnia bezpieczeństwo w pozyskiwaniu informacji. Narzędzia analityczne, które można dostosowywać, i elastyczne opcje raportowania, zintegrowane z platformą Microsoft, usprawniają współpracę i podejmowanie decyzji. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Ponad 800 standardowych raportów
 • Pulpity BI z informacjami przekazywanymi na bieżąco
 • Zapytania w języku naturalnym
 • Natywne aplikacje dla iOS i Android obsługiwane dotykowo
 • Integracja przy użyciu otwartego, opartego na standardach API REST
 • Połączenie z Microsoft Power Platform wspomaga automatyzację przepływów pracy

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kontrola poziomu zapasów i surowców jest istotna, jeśli chcemy dostarczać klientom wysokiej jakości usług. Pełen wgląd we wszystkie procesy łańcucha dostaw pozwala zidentyfikować te, na których występują nieefektywności i utrzymać płynność działania operacji.

Finance and Operations Supply Chain Management (SCM) umożliwia firmom, zarówno jedno, jak i wielozakładowym, płynną integrację funkcji sprzedaży i zaopatrzenia z logistyką, produkcją i zarządzaniem magazynem. SCM zapewnia kontrolę i dostęp do danych na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Wiele systemów kontrolnych i analitycznych umożliwia optymalizację procesów, od ograniczenia odpadów magazynowych, po zarządzanie zwrotami. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Intercompany
 • Prognozowanie
 • Planowanie główne obejmujące sprzedaż przyszłej produkcji
 • Zarządzanie zwrotami
 • Zarządzanie produktami w zakresie towarów i usług
 • Zarządzanie jakością
 • Interfejs dla przewoźnika
 • Wielozakładowe zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie zapasami magazynowymi

Zarządzanie usługami

Zmieniające się wymagania klientów, oczekiwania wobec usług, potrzeba zwiększania wydajności – to tylko niektóre z wyzwań, którym musi stawić czoło zespół obsługi klienta.

Zarządzanie usługami w aplikacji Finance and Operations może być wykorzystywane do zawierania umów serwisowych i subskrypcji usług, obsługi zleceń serwisowych oraz zarządzania i analizowania jakości usług dostarczanych klientom.

Zamówienia serwisowe, szczegóły umów i historia napraw są łatwo dostępne, co pozwala szybko reagować na zapytania klientów. Integracja z Financials pozwala menedżerom monitorować i kontrolować dokładne koszty zamówień serwisowych oraz poprawiać rentowność usług. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Umowy serwisowe
 • Zamówienia na usługi i kontrakty
 • Telefoniczne zgłoszenia serwisowe i dyspozycje
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcje usług
 • Raportowanie wydajności
 • Zarządzanie informacjami zwrotnymi od klientów

Sprzedaż i marketing (CRM)

Współcześni konsumenci są lepiej poinformowani i bardziej wymagający. Decyzje zakupowe są bardzo często podejmowane bez wychodzenia z domu. Sprzedawcy potrzebują skutecznych narzędzi i wiedzy, które pomogą im skoncentrować się na priorytetach klienta i zbudować z nim angażujące relacje. Dzięki narzędziom wspomagającym sprzedaż i marketing w Microsoft Dynamics 365 Finance pracownicy mogą napędzać efektywność sprzedaży i dostarczać klientom najwyższej jakości doświadczenia.

D365 Finance and Operations zawiera potężne narzędzia, które pomagają w pełni wykorzystać media społecznościowe do identyfikacji i tworzenia możliwości sprzedażowych. Dostępność do informacji o kliencie i inteligentna analiza dają zespołowi sprzedaży przewagę konkurencyjną, której potrzebuje. Funkcjonalności, które zawiera:

 • Raporty sprzedażowe i marketingowe
 • Usługi handlowe
 • Zarządzanie case'ami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie leadami i możliwościami sprzedaży
 • Automatyzacja marketingu
 • Umowy sprzedaży
 • Umowy handlowe
 • Automatyzacja sił sprzedaży

Dynamics 365 Finance

Nowoczesna platforma

 • Aktywna identyfikacja problemów i usprawnienie procesów biznesowych dzięki bieżącej analizie wydajności i wykorzystania systemu, zaawansowanej telemetrii i diagnostyce.
 • Cała logika biznesowa do wykorzystania w dowolnym czasie, miejscu, na dowolnym urządzeniu dzięki przejrzystemu, nowoczesnemu i intuicyjnemu interfejsowi, który jest przyjemny w obsłudze i łatwy do opanowania.
 • Kosztów i ryzyka można uniknąć, a także zmniejszyć czas wdrożenia poprzez modelowanie i testowanie systemu w portalu Azure Lifecycle Services, który zapewnia kompleksowe zarządzanie aplikacjami.
telemetria i diagnostyka w Dynamics 365 for Finance and Operations

Połączone działania

 • Scalenie najlepiej dopasowanych procesów produkcyjnych w ujednolicone rozwiązanie wspiera procesy w całym łańcuchu dostaw.
 • Zaawansowane zarządzanie magazynem i logistyką przyspiesza dostawy gotowych produktów.
 • Bieżąca analityka predykcyjna wspiera identyfikację problemów i usprawnienie procesów produkcyjnych.
zarządzanie produkcją w Dynamics 365 for Finance and Operations

Udoskonalone procesy

 • Synchronizacja logistyki w obrębie różnych placówek, magazynów i środków transportu ogranicza koszty.
 • Automatyzacja procure-to-pay i order-to-cash wpływa na usprawnienie procesów: od zakupów po dostawy.
 • Automatyzacja procesów finansowych, ograniczenie obciążeń, planowanie i kontrola budżetu oraz trójstronne uzgadnianie faktur (3-way matching) redukują koszty operacyjne w całej organizacji lub jej poszczególnych oddziałach.
raportowanie i statystyki w Dynamics 365 for Finance and Operations

Łatwo dostosowująca się platforma

 • Edytory wizualne i elastyczne narzędzia do budowy aplikacji internetowych i mobilnych, niewymagające kodowania, pozwalają w łatwy sposób dostosowywać aplikacje do zmieniających się potrzeb.
 • Zaufana platforma Microsoft, która spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności, pomaga obniżyć koszty i poziom skomplikowania obsługi infrastruktury.
 • Dzięki usłudze Service Level Agreements, całodobowemu wsparciu technicznemu i wbudowanemu procesowi odzyskiwania danych po awarii użytkownik może lepiej chronić swoje dane i wypracowane wyniki bez dodatkowych kosztów, które generują centra danych.
dostosowywanie aplikacji Dynamics 365 for Finance and Operations

Wybrane możliwości

Rozrachunki z dostawcami

W funkcji rozrachunków z dostawcami użytkownik ma szerokie możliwości konfigurowania grup dostawców, profilów księgowania czy opcji płatności. Faktury mogą być wprowadzane ręcznie lub elektronicznie, cały proces zatwierdzania faktur może zostać zautomatyzowany.

Microsoft Dynamics 365 Finance

Rozrachunki z odbiorcami

Funkcja rozrachunki z odbiorcami umożliwia śledzenie faktur dla odbiorców oraz płatności przychodzących. Faktury dla odbiorców można tworzyć na podstawie zamówień sprzedaży lub dokumentów dostawy. Użytkownik ma także opcję wprowadzania faktur niezależnych, które nie są powiązane z zamówieniami sprzedaży.

Microsoft Dynamics 365 Finance

Zarządzanie procesami bankowymi

Moduł zarządzaniach gotówką i procesami bankowymi można wykorzystać do prowadzenia rachunków bankowych oraz instrumentów finansowych, które są powiązane z tymi rachunkami. Instrumenty te obejmują dowody wpłaty, czeki czy weksle.

Microsoft Dynamics 365 Finance

Raportowanie finansowe

Raportowanie finansowe w aplikacji Finance pozwala specjalistom tworzyć, obsługiwać, wdrażać i przeglądać sprawozdania finansowe. Funkcja pozwala na projektowanie różnych typów raportów.

Microsoft Dynamics 365 Finance
"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, New Yorker
"Not only is the product great but the Talkdesk team has the capability to adapt to each customer, understand the business and think of ways for improvement. That was the most important thing for me."
Ludovic Magnier
Live Operations Platform Manager, Glovo
"We were looking for a solution that is reliable and flexible, that we could implement anywhere, anytime without any big changes in our infrastructure."
Wijnanda Benneker
Project Manager, Canon Europe
"Doctors and nurses are soldiers on the front line, so care continuity is critical. But we could not compromise the health of our own employees either. We didn’t think WFH for our contact center agents was possible, but we knew we had to do it."
Elias Farah
Chief Executive Officer and President, MEDFAR Clinical Solutions
"We looked at five different contact center companies and explored every one in depth. No one but Talkdesk had exactly what we needed in a Salesforce integration. The biggest advantage of Talkdesk is that the integration was already in place and ready to go."
Ross Whitington
Business Operations Associate, Shift
Co możemy dla Państwa zrobić?
Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.