Polityka prywatności

Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Anegis Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa.

🡰 Wróć do strony głównej
Możesz w każdej chwili zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez podawania przyczyny.

Korzystając z serwisu www.anegis.com wyrażasz zgodę na akceptację poniższych warunków przetwarzania danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest firma Anegis Sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 17 bud. D, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS:0000472846, NIP: 8971791899, REGON: 022207563, posiadająca numer NIP: 8971791899.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z mailowy pod adresem: rodo@anegis.com

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie jednej z poniższych przesłanek:

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podstawowe zasady przetwarzania danych

Administrator Danych Osobowych zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane przetwarzane przez Administratora muszą być merytorycznie poprawne, co oznacza, że dane muszą odzwierciedlać stan faktyczny. Jeżeli cel przetwarzania uległ zmianie, wymagane jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych od osoby, której dane są przetwarzane przez ADO.

Przetwarzanie danych dla innych celów niż te, dla których zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych.

Administrator Danych Osobowych przeprowadza raz w roku przegląd przetwarzanych danych osobowych pod kątem celowości ich dalszego przetwarzania. Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych są zobowiązani współpracować z ADO w tym zakresie i wskazywać mu dane osobowe, które powinny zostać usunięte ze względu na zrealizowanie celu przetwarzania danych osobowych lub brak ich adekwatności do realizowania celu.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

Anegis Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Obsługi zamówień i realizacji usług.

 2. Realizacji procesu rekrutacji.

Strona Anegis Sp. z o.o. realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”)

 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Anegis Sp. z o.o. funkcjonującego pod adresem www.anegis.com

Informacje w formularzach gromadzone przez stronę

 1. W ramach strony zamieszczone są formularze zapytań, które umożliwiają użytkownikowi złożenie zapytania na oferowane przez Anegis Sp. z o.o. produkty i usługi.

 2. Strona internetowa zbiera informacje podane w formularzu dobrowolnie przez użytkownika.

 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w formularzu podane są pod formularzami.

Logi z serwera

 1. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika zbierane są w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych m.in. przy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, diagnozowaniu ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzaniu stroną www.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi podlegać mogą pliki, które nie są niezbędne do korzystania z serwisu ale ułatwiają korzystanie z niego, takie jak:

  • Czas nadejścia zapytania,

  • Czas wysłania odpowiedzi,

  • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

  • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,

  • Informacje o przeglądarce użytkownika,

  • Informacje o adresie IP.

 3. Anegis Sp. z o.o.  zapewnia, że informacje powyższe nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników przeglądającymi strony.

Informacje o plikach cookies

 1. Na stronie Anegis Sp. z o.o. stosowane są pliki cookies w celu zapisywania informacji ina komputerze Użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies przez niniejszą witrynę, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej albo rezygnacja z korzystania z serwisu Anegis.

 2. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową.

 3. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, za każdym razem gdy Użytkownik wchodzi na stronę. Umożliwiają one podmiotowi obsługującemu serwis internetowy identyfikację komputera użytkownika aby strona mogła być wyświetlana zgodnie z preferencjami użytkownika pozwalają one również zapamiętywać wcześniejsze wizyty użytkownika na stronie i rozpoznają urządzenie przy każdej nowej wizycie.

 4. Istnieją dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „sesyjne” natomiast są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.

 5. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Administrowanie danymi cookies

 1. Administratorem danych Użytkowników zapisanych w plikach cookies i jest Anegis Sp. z o.o.

 2. Anegis Sp. z o.o. Informuję iż zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników.

 3. Dane użytkowników w zakresie plików cookies są przetwarzane, ponieważ pliki cookies zapisują użyteczne informacje i są wykorzystywane do stosowania sposobu wyświetlania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkowników. W szczególności są one stosowane aby:

  • Umożliwić ciągłość zalogowania na stronie,

  • Dostosować zawartość strony do preferencji, zwłaszcza w odniesieniu do plików pozwalających na rozpoznanie urządzenia końcowego,

  • Tworzyć statystyki pomagające operatorowi serwisu zrozumieć sposób korzystania z serwisu, co przyczynia się do poprawy jego konstrukcji i zawartości (Google Analytics).

 4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Anegis Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług informatycznych, usług konsultacyjnych oraz usług prawnych oraz podmiotom świadczącym usługi analizy sposobu korzystania z serwisu, co przyczynia się do poprawy jego konstrukcji i zawartości (Google Analytics).

 5. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownik uprawniony jest do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • sprostowania swoich danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  • przenoszenia swoich danych osobowych,

  • usunięcia swoich danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych, Anegis Sp. z o.o. zachęca do kontaktu na adres: Anegis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 17 bud. D, 53-332 Wrocław.

Administrowanie danymi cookies

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jednakże użytkownicy mają możliwość wyłączenia plików cookies zmieniając ustawienie przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób aby umożliwić zezwolenie na stosowanie określonych plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkowników, co pozwoli zdecydować Użytkownikom o ich akceptacji bądź odrzuceniu. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Obowiązek Informacyjny dla osób kontaktujących się drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2026 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119) – dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anegis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 17 bud. D, 53-332 Wrocław.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Anegis Sp. z o.o. jest Magdalena Mistarz (rodo@anegis.com).

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO (art.6 ust. 1 lit. b, c, lub e) przez Anegis Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej  www.anegis.com.

 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu skorzystania z opcji kontaktu na stronie internetowej Anegis Sp. z o.o.. Jeśli nie podacie Państwo danych kontaktowych, to Państwa wiadomość pozostanie bez rozpoznania.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufane podmioty współpracujące z Anegis Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Anegis Sp. z o.o.

 6. Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez 5 lat

 7. Jest Pani/Pan uprawniony do:

  • Żądania od Anegis Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych;

  • Sprostowania swoich danych osobowych;

  • Sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;

  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  • Usunięcia swoich danych osobowych.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.