Polityka prywatności

Jak pozyskujemy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, które przekazują nam użytkownicy – zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności ANEGIS.

🡰 Wróć do strony głównej
Użytkowniku, chcemy żebyś wiedział, że podejmujemy wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danym, które nam powierzasz. Zobowiązujemy się do poszanowania prywatności nie tylko po to, aby spełnić wymagania stawiane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), ale również dlatego, że jest to po prostu słuszne.

1.
Informacje ogólne

Opracowaliśmy politykę prywatności (dalej: Polityka), aby opisać zasady i sposoby pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników korzystających ze strony anegis.com (dalej: Strona). Użytkownik, który wchodzi na Stronę powinien zapoznać się z treścią Polityki – korzystanie ze Strony i przesyłanie danych jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Polityce.

2.
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ANEGIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ul. Powstańców Śląskich 17, bud. D, 53-332 Wrocław (dalej: ANEGIS), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472846, NIP: 8971791899, REGON: 022207563. Użytkownik może skontaktować się z ANEGIS w sprawie, której dotyczy niniejsza Polityka, przesyłając wiadomość na adres rodo@anegis.com.

3
Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji

ANEGIS pozyskuje informacje o użytkownikach: - z formularzy – gdy użytkownik dobrowolnie uzupełni formularz podając swoje dane, - z plików cookies przechowywanych na urządzeniach końcowych użytkownika. Dane osobowe pozyskiwane od użytkownika z formularzy ograniczają się, w zależności od funkcji danego formularza, do imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, nazwy firmy, stanowiska oraz linku do konta w serwisie LinkedIn. ANEGIS przetwarza zgromadzone dane, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, w celu: - przesłania użytkownikowi newslettera, informacji handlowych lub marketingowych, - nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego z użytkownikiem w związku z jego zapytaniem, prośbą lub prowadzonymi badaniami rynkowymi, - przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem aplikacji przesłanej przez użytkownika, - organizacji wydarzenia (konferencji, warsztatu, szkolenia itp.) i rejestracji udziału użytkownika w tym wydarzeniu, - dostosowania strony internetowej i usług do potrzeb użytkownika. ANEGIS przetwarza dane, aby realizować cele wymienione w powyższym punkcie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do realizacji usług. ANEGIS będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Polityce, a po zakończeniu realizacji tych celów będzie przechowywał dane przez okres przewidziany w przepisach prawa lub do momentu usunięcia danych na życzenie użytkownika.

4.
Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może je aktualizować, prostować, przenosić. Może również domagać się usunięcia danych. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. W przypadku, gdy użytkownik chce wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, proszony jest o wysłanie oświadczenia na adres mailowy rodo@anegis.com. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez ANEGIS, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

5.
Przekazywanie danych

ANEGIS nie sprzedaje, nie rozpowszechnia ani nie wypożycza danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo. Może jedynie wykorzystywać dane do przesyłania informacji promocyjnych o podmiotach trzecich, które uzna za interesujące dla użytkownika, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. ANEGIS dopuszcza również przekazywanie danych w celu organizacji wydarzeń. Na podstawie zgody użytkownika, którą wyrazi zgłaszając swój udział w wydarzeniu, zostaną udostępnione jedynie niezbędne informacje.

6.
Bezpieczeństwo

ANEGIS zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych opracował politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przechowywania danych. Dostęp do danych ma jedynie ograniczona liczba osób, które nie ujawnią informacji objętych tajemnicą, a do takich informacji należą dane osobowe użytkowników.

7.
Polityka cookies

Strona korzysta z plików cookies – to niewielkie fragmenty kodu, które są zapisywane w postaci plików tekstowych na urządzeniu końcowym użytkownika. Dzięki plikom cookies możliwe jest rozpoznanie urządzenia i na podstawie indywidualnych preferencji użytkownika wyświetlenie prawidłowo strony internetowej. Pliki nie przetwarzają danych osobowych, nie można za ich pośrednictwem zidentyfikować użytkownika lub go śledzić. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika. Nie konfigurują również oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach.  Pliki cookies zawierają dane takie jak: publiczny adres IP; czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, gdy przejście na Stronę nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej – dzięki temu można ulepszać usługi internetowe. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookies można dostosowywać zawartość strony internetowej do preferencji użytkowników. Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: - pliki sesyjne – to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia przez niego strony lub wyłączenia przeglądarki, - pliki stałe – to pliki trwałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu usunięcia ich ręcznie przez użytkownika. Dokładne informacje dotyczące sposobów zarządzania plikami cookies można znaleźć w ustawieniach poszczególnych przeglądarek. Oprogramowanie przeglądarek internetowych często pozwala przechowywać pliki cookies domyślnie. Aby zmodyfikować ustawienia plików cookies, należy wybrać daną przeglądarkę i znaleźć jej ustawienia. Strona ANEGIS używa narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które pozwalają badać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Narzędzia te wykorzystują pliki cookies w celu zbierania standardowych informacji, które dostarczają cookies.

8.
Zmiana polityki prywatności

ANEGIS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej Stronie.

🡱