Wezwanie akcjonariuszy ANEGIS GROUP S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Czytaj dalej

Zarząd spółki ANEGIS GROUP Spółka Akcyjna zs. we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem ul. Św. Mikołaja 7, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godzinach od 8.00 do 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Subskrybuj newsletter

Celujemy tylko w ważne wiadomości. Subskrybuj nasz newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
🡱