Wezwanie akcjonariuszy ANEGIS GROUP S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Czytaj dalej

Zarząd spółki ANEGIS GROUP Spółka Akcyjna zs. we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem ul. Św. Mikołaja 7, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godzinach od 8.00 do 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Więcej komunikatów prasowych
Eksploruj więcej komunikatów prasowych

Co możemy dla Państwa zrobić?

Chcielibyśmy usłyszeć o Państwa projekcie. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.