Aktualizacja wersji systemu AX do najnowszej wersji

Czytaj dalej

Aktualizacja wersji Dynamics AX 2009 i AX 2012 do Dynamics 365 for Finance and Operations zapewnia dostęp do ważnych nowych funkcji i możliwości.

Wersja Operations dostępna jest w trzech scenariuszach wdrożenia i dla trzech typów użytkownika. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie procesu aktualizacji systemuDynamics i dostępnych opcji.

Informacje dotyczące wsparcia systemu Dynamics AX:

daty zakończenia wsparcia poszczególnych wersji systemu Microsoft Dynamics AX
Obrazek przedstawia informacje dotyczące wsparcia systemu Dynamics AX

1. Czy muszę aktualizować system do wersji Dynamics 365 w chmurze?

Nie. Są dostępne trzy scenariusze wdrożenia (patrz nr 2). Opcje hostowane w chmurze zapewniają dodatkowe korzyści i funkcje.

2. Jakie są scenariusze wdrożenia?

Wdrożenie wersji D365O jest wyjątkowo elastyczne. Są do wyboru trzy opcje wdrożenia: hostowanie w chmurze, lokalnie w siedzibie klienta (Local Business Data) oraz opcja hybrydowa (technologie cloud + edge computing). Jest również możliwe rozpoczęcie wdrożenia w jednym scenariuszu i dokończenie w innym, w dowolny kierunku. Koszty różnych opcji subskrypcji i infrastruktury różnią się w poszczególnych scenariuszach.

3. Co się stanie z moimi dotychczasowymi personalizacjami?

Ogólnie rzecz ujmując, im starsza wersja Twojego systemu Microsoft Dynamics AX i im więcej przeszedł on iteracji, tym bardziej prawdopodobne będzie, że ta wersja będzie musiała zostać przeprogramowana do celów wersji Dynamics 365 for Finance and Operations. Spersonalizowane prace programistyczne są obecnie wykonywane przez rozszerzenia zamiast nakładki. Dla Microsoft priorytetem stało się dostarczanie narzędzi programistycznych do aktualizacji kodu, aby ułatwić migrację niestandardowego kodu.

Narzędzia do aktualizacji kodu objęte ofertą Lifecycle Services (LCS) pomagają w ocenie nakładu prac aktualizacyjnych przed podjęciem decyzji o automatycznej migracji kodu do bieżącej wersji. Usprawniają także ten proces poprzez zapewnienie automatycznego scalania i dokumentacji tam, gdzie konieczne jest przeprowadzenie działań scalania ręcznie.

Ponieważ wersja systemu Dynamics AX 2012 R3ma podobną strukturę danych co D365, w jej przypadku będzie potrzebnych mniej działań refaktoryzacji kodu niż przy starszych wersjach; niektóre personalizacje mogą zostać objęte standardową funkcjonalnością i nie będą musiały być migrowane lub poprawiane.

4. Co się stanie z moimi dotychczasowymi raportami i analitycznymi danymi biznesowymi?

Tak jak w przypadku niestandardowego kodu, proces aktualizacji raportów i analitycznych danych biznesowych wymaga 3-etapowego podejścia: analizy, wykonania i zatwierdzenia. Narzędzia aktualizacji Microsoft mogą migrować część raportów SSRS i kości danych BI z wersji AX 2012 R3. Zawartość ze starszych wersji może jednak wymagać więcej przeprogramowania.

5. Co się stanie z moimi dotychczasowymi interfejsami innych firm?

Technologia interfejsów znacznie rozwinęła się od czasu wydania wersji AX 2009, więc im starsza jest Twoja wersja systemu AX, tym bardziej prawdopodobne jest, że interfejs będzie wymagał przeprogramowania. To przejście musi zostać ocenione indywidualnie według poszczególnych przypadków.

6. Co się stanie z moimi dotychczasowymi licencjami Dynamics AX?

System Dynamics 365 for Finance and Operationslicencjonowany jest na zasadzie miesięcznych subskrypcji na użytkownika lub urządzenie. Wersja lokalna w siedzibie klienta może być licencjonowana miesięcznie lub na zasadzie odnawialnej licencji rocznej.

Obecnym klientom z aktywnym planem utrzymania systemu Dynamics AX Microsoft oferuje 40% rabatu od ceny standardowej, hostowanej w chmurze wersji Dynamics 365. Są dostępne dwie opcje przejścia do rozwiązania chmurowego:

  • z opcji SA (ang. Security Association) — pozwala na zakończenie obecnego planu płatności za utrzymanie w momencie odnowienia i pełne przejście do usługi w chmurze,
  • dodatek do chmury — umożliwia kontunuowanie płacenia za utrzymanie systemu Dynamics AX oraz dodanie do tego kosztu opłaty za jednostki magazynowe Dynamics 365 w dowolnym momencie.

Aktywne utrzymanie (SA lub Plan rozszerzenia) będzie wymagane w przypadku opcji lokalnych systemu D365 (Local Business Data). Ceny subskrypcji lokalnych będą wynosiły 55% ceny opcji chmurowej.

W systemie D365O można wybierać spośród czterech rodzajów użytkowników: użytkownik z pełnymi uprawnieniami, aktywność, członek zespołu lub urządzenie. Nasi konsultanci z chęcią udzielą więcej szczegółowych informacji o tym, jak obecne typy użytkowników będą zmieniane na nowe i które opcje mogą być najkorzystniejsze kosztowo dla Twojej firmy.

7. Jak wygląda proces aktualizacji?

Koszt i nakład pracy w procesie aktualizacji zostanie w pełni oszacowany przed podjęciem decyzji przez klienta.

proces aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX
Obrazek przedstawia proces aktualizacji

8. Jak długo potrwa proces aktualizacji?

Ogólne dane szacunkowe:

  • przy głównie standardowej funkcjonalności i minimalnym wpływie na procesy biznesowe — od 2 do 3 miesięcy,
  • personalizacja wymagająca przeprogramowania — od 3 do 6 miesięcy,
  • personalizacja i znaczne przeprojektowanie procesów biznesowych — od 6 do 9 miesięcy.

9. Czy nasz personel będzie musiał być ponownie przeszkolony?

Nie. Większość logiki biznesowej systemu Dynamics AX została przeniesiona do wersji D365O, ale interfejs użytkownika został znacznie udoskonalony, aby zapewnić bardziej płynną i intuicyjną obsługę.

Aktualizacja systemu AX 2009 może wymagać więcej szkoleń użytkowników tam, gdzie to konieczne. Możemy zapewnić szkolenia przez cały okres aktualizacji, aby pozwolić na maksymalne wykorzystanie zalet i nowych funkcji oraz pełne wdrożenie po przejściu na nowy system. Ponadto narzędzie Rejestrator zadań (ang. Task Recorder) w systemie D365O zostało znacznie udoskonalone, aby dostarczać przewodniki zadaniowe z dokładnymi instrukcjami pozwalającymi sprawniej realizować procesy biznesowe.

10. Czy aktualizacja spowoduje przerwę w naszych działaniach?

Nie. Niezależnie od opcji, w chmurze czy też lokalnej, wersja D365O wdrażana jest w ramach usługi LCS (ang. Lifecycle Services). Na początku wdrażane są nowe wersje, aby przetestować środowisko.

11. Ile będzie kosztował proces aktualizacji?

Nasi eksperci przeprowadzą ocenę kodu i danych, włącznie z analitycznymi danymi biznesowymi i raportami, interfejsami i, jeśli to konieczne, procesami biznesowymi. Następnie przedstawią całkowitą cenę aktualizacji systemu do najnowszej wersji w opcjach lokalnej lub chmurowej, włącznie z konwersją i migracją danych.

Więcej artykułów
Eksploruj nasz blog

Co możemy dla Państwa zrobić?

Chcielibyśmy usłyszeć o Państwa projekcie. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.