Mentor i uczeń – korzyści z, porady o i trendy w mentoringu IT

Czytaj dalej

Rozwój osobisty na każdym szczeblu kariery jest potrzebny, żeby z sukcesem konkurować w branży IT. Otwartość, poszerzanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań, ale też realizacja sprawdzonych strategii w dynamicznym środowisku i umiejętność współpracy w zespole to kompetencje niezbędne w świecie nowoczesnych technologii. Mniej doświadczone osoby mogą się tego uczyć od tych bardziej doświadczonych. Jeśli zaangażują się w dobrą relację mentorską, to podejmą metodę rozwoju opartą na sprawdzonym układzie mistrz-uczeń. O korzyściach mentoringu i budowaniu programów mentorskich mówią uczestnicy i koordynatorka programu akademickiego ANEGIS.

Mentoring to relacja mentora i ucznia, z której czerpie każda ze stron. Młodzi adepci programowania wkraczają na ścieżkę doskonalenia zawodowego w IT i stykają się z projektami w branży niezwykle dynamicznej, w której umiejętność uczenia się i ciągły rozwój są kluczowe, jeśli chcą osiągnąć sukces. Mentorzy tworzą kulturę współpracy a w sobie rozwijają umiejętność budowania relacji. Organizacje zyskują zaangażowanych, wykwalifikowanych pracowników, którzy rozumieją istotę słowa „zespół”. Z programów mentorskich w IT można brać garściami. 

Benefity dla mentora, ucznia i firmy

Mentorzy dodają podopiecznym odwagi i pewności siebie w podejmowaniu ryzyka czy nowych zadań. Od mentorów płynie konkretna dawka motywacji i pomoc w określaniu słabych i mocnych stron. Porady, dobre praktyki, wnikliwe analizy - taka asysta jest ogromnym przyspieszeniem rozwoju. – Przede wszystkim staram się wyrobić w podopiecznym umiejętność uczenia się - najbardziej istotną umiejętność, która może otworzyć każde drzwi – mówi Oleksandr Dudarenko, starszy programista i mentor w programie akademickim ANEGIS. - Mentoring z Oleksandrem nauczył mnie lepszego poruszania się w Dynamics 365. Dostawałem wiele zadań, które po ukończeniu mentor omawiał - wskazywał to, co było dobrze, a co mogłem zrobić lepiej. Dodatkowo poszerzyłem swoją wiedzę w zakresie baz danych, których podstawy poznałem na studiach – takie korzyści z mentoringu w kontekście technicznych wyzwań podaje Adrian Igras, mentee prowadzony przez Oleksandra. - Poprawiła się moja umiejętność pracy w zespole z wcześniej nieznanymi osobami. Przed zamknięciem biura z powodu pandemii miałem kontakt z wieloma pracownikami, co pozytywnie wpływało na kooperację. Myślę, że program akademicki pozwolił mi się rozwinąć i zmotywował do dalszego samokształcenia.

Mentees z kolei uczą mentorów patrzenia na problem z innej perspektywy - ze swoim świeżym podejściem wyciągają ze strefy komfortu i mogą zastępować utarte schematy, również otwierając mentorów na nowe platformy i technologie. Jakie korzyści w programach mentorskich widzi Oleksandr? – Po pierwsze mentoring tworzy kulturę uczenia się. Po drugie, jestem bardziej zadowolony z mojej pracy w porównaniu z osobami, które nie są mentorami, daje mi to silne poczucie zaangażowania w organizację jako całość. Po trzecie, pomaga wzmocnić moje własne umiejętności budowania relacji.

Realizacja programów mentorskich w firmie może wspomóc rekrutację, zredukować rotację pracowników i wzmocnić ogólny poziom zaangażowania zespołu. Ponieważ współpraca w zakresie rozwoju kompetencji pracowników zwiększa ich satysfakcję zawodową, są oni skłonni przywiązać się do firmy na dłużej - czym redukują wskaźnik rotacji. Programy mentoringowe w pracy pomagają radzić sobie z problemami na polu różnorodności i różnic kulturowych - otwierają na indywidualne predyspozycje pracowników i uwrażliwiają managerów. Za tym wszystkim idzie większa wydajność pracy, bardziej pozytywna atmosfera w zespole i lepiej wykwalifikowana kadra. – Firma zyskuje dobrą reputację i świeże pomysły od nowych członków zespołu – dodaje Oleksandr.

Najbardziej satysfakcjonującą rzeczą w realizacji programu mentoringowego jest obserwowanie jak daleko sięgają jego pozytywne efekty. Pracownicy są zadowoleni, zaangażowani i produktywni, jeśli ich potrzeby i potrzeby organizacji są zsynchronizowane. Zewnętrzne motywatory, jak wynagrodzenie lub programy socjalne mogą być wystarczające, aby przyciągnąć topowych specjalistów do drzwi, ale mogą już nie wystarczyć, aby zredukować ich odpływ z firmy lub wykorzystać ich pełny potencjał. Do tego potrzebna jest wewnętrzna motywacja pojawiająca się, gdy pracownicy czują, że praca, którą wykonują ma znaczenie i wpływa na ich osobisty i zawodowy rozwój, co może dać im program mentorski. - Program akademicki jest sposobem na pozyskanie zdolnej kadry programistów i związanie ich z firmą na długie lata. W swoim programie ANEGIS realizuje również misję efektywnej współpracy z uczelniami technicznymi i wspierania młodych talentów, umożliwiając im rozwój – mówi Monika Markowska, koordynatorka programu akademickiego i HR manager w ANEGIS.

Jak zbudować efektywny program mentorski?

Każda firma będzie dopasowywać swój mentoring do obszarów, w których chce zwiększyć kompetencje pracowników. Są jednak elementy wspólne dla programów mentorskich. Co wziąć pod uwagę budując taki program? Oto kilka podpowiedzi:

  1. Dokładnie opracować oczekiwania po stronie organizacji, mentora i ucznia.
  2. Ograniczyć pracę do modelu jeden-na-jeden.
  3. Przygotować szczegółowy harmonogram spotkań.
  4. Mieć szacunek do siebie nawzajem i do poświęcanego czasu.
  5. Dookreślić długość trwania programu i weryfikowalne cele.
  6. Opracować politykę prowadzenia uczestników programu w procesie mentoringu i szkolenia wprowadzające.
  7. Feedback i uwagi uczynić ważnym elementem programu.
  8. Przygotować raport z realizacji programu i jego efektów.

Monika: - W programie ważny jest trafny dobór mentorów. Szukamy empatycznych i merytorycznych osób, które chcą się dzielić wiedzą. Do tego przygotowanie odpowiednich testów wstępnych w ramach rekrutacji studentów. Opracowujemy metodykę szkolenia: materiały, z których będą korzystać uczestnicy, sposoby nauczania i ewaluacji efektów. Uczniowie mogą liczyć na feedback od swoich mentorów.

Trendy w mentoringu

Eksperci wskazują, że w 2021 roku w mentoringu będą liczyć się trzy rzeczy. Pierwsza z nich to takie opracowanie programów, aby utrzymywały pracowników zdalnych zaangażowanych, wydajnych i odpornych, ponieważ w efekcie wprowadzenia społecznego dystansu zaistniała potrzeba zwiększenia rezyliencji pracowników i realizacji interakcji społecznych oraz rozwoju kariery pomimo pandemii.

Skupienie się na zwiększeniu dostępności programów mentorskich - adresowanie zróżnicowania i inkluzywności w firmach zostało wzmocnione globalnie przez takie akcje jak np. Black Lives Matters, zatem ważne będzie wspieranie otwartego dialogu, który wspomoże firmy w budowaniu bardziej inkluzywnych praktyk biznesowych, dzięki którym wszyscy pracownicy będą mogli się rozwijać.

Doświadczeni liderzy uważają, że mentoring jest kluczowy dla przyszłości pracy – największe firmy z listy Fortune 500 zredukowały odpływ pracowników o 75% w ciągu ostatnich lat dzięki inicjatywom mentorskim (5). Aby wzmacniać te wysiłki, w programy mentorskie angażują się kierownicy i liderzy firm jako mentorzy i sponsorzy, co wspomaga udział pracowników w przestrzeni całej firmy i prowadzi do budowy kultury uczenia się, rozwoju i koleżeństwa.

Bez względu na kierunki, w których będzie się rozwijał mentoring, jego idea pozostanie taka sama. Poznawanie siebie i mentora/ucznia, budowanie zaufania i dzielenie się doświadczeniem, z którego czerpią oboje w relacji mentorskiej to etapy rozwoju, który w mentoringu jest celem. Oleksandr podsumowuje: - Nie ma różnic pomiędzy procesem mentoringu, który przechodziłem po raz pierwszy, a tym, który prowadzę teraz, ponieważ zasada jest taka sama: samemu się nauczyć, uświadomić sobie problem, znaleźć to, co już zostało sprawdzone, a następnie motywować i wskazywać podopiecznemu kierunek.

O idei programów mentorskich, różnicach między mentoringiem a coachingiem oraz cechach dobrego mentora i ucznia przeczytasz w części pierwszej.

Źródła:

Więcej artykułów
Eksploruj nasz blog

Co możemy dla Państwa zrobić?

Chcielibyśmy usłyszeć o Państwa projekcie. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.