Microsoft Sustainability Manager

ANEGIS jest oficjalnym partnerem Talkdesk
Microsoft Sustainability Manager

Opis produktu

Microsoft Sustainability Manager to rozwiązanie zaprojektowane, aby pomagać firmom osiągać cele zrównoważonego rozwoju. Narzędzie konsoliduje dane i wykorzystuje automatyzację, aby zapewnić zintegrowane, kompleksowe i sprawne zarządzanie wskaźnikami ESG (ang. environmental, social and corporate governance). Sustainability Manager umożliwia rejestrowanie, analizę i raportowanie np. emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody czy wytwarzania odpadów, aby organizacje spełniały wymogi i standardy w zakresie raportowania ESG.

Microsoft Sustainability Manager to kompleksowe narzędzie zaprojektowane w celu scentralizowania i zautomatyzowania zarządzania działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju dla organizacji na wszystkich etapach ich podróży w kierunku tego rozwoju.

Narzędzie automatyzuje procesy ręczne, rekordy i raporty danych dotyczące emisji oraz dostarcza dokładną reprezentację śladu węglowego i zużycia wody w całej działalności organizacji i jej łańcucha tworzenia wartości. Microsoft Sustainability Manager łatwo integruje się z dowolnym systemem biznesowym, organizując silosy danych i zwiększając przejrzystość za pomocą modelu danych Microsoft Cloud for Sustainability.

Sustainability Manager oferuje wgląd w czasie rzeczywistym w dane dotyczące emisji zanieczyszczeń i zużycia wody oraz umożliwia ich raportowanie. Obsługuje szczegółowe rejestrowanie danych dotyczących wody, analizując równowagę między jej źródłami a zużyciem, a także zaspokaja potrzeby w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej. Pomaga również w zarządzaniu i raportowaniu danych dotyczących odpadów, śledząc ich ilość i specyficzne właściwości, zapewniając raportowanie zgodne z przepisami.

Podstawowe funkcje Microsoft Sustainability Managera to:

Rejestrowanie

  • Zautomatyzowane gromadzenie danych z pomocą wbudowanych konektorów
  • Scentralizowane dane dotyczące emisji gromadzone z różnych źródeł
  • Gotowe metodologie do obliczania emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 34

Raportowanie

  • Analiza danych, wizualizacja i dashboardy
  • Praktyczne insighty i śledzenie zużycia zasobów, wpływu na środowisko
  • Konfigurowalne raporty przygotowawcze

Redukcja

  • Karty wyników i ustalanie celów zrównoważonego rozwoju
  • Płynna współpraca z Microsoft Teams
  • Zintegrowane analizy dotyczące zrównoważonego rozwoju

Możliwości podstawowe Microsoft Sustainability Manager można rozszerzać, tworząc kastomizowane rozwiązania z pomocą usług platformy Azure i narzędzi Power Platform.

Microsoft Sustainability Manager to pomoc w zarządzaniu zrównoważonymi praktykami i kreowaniu pozytywnego wpływu na środowisko.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu. Pomożemy Twojej firmie wyznaczyć i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju we wsparciu optymalnymi narzędziami.

Funkcjonalności Microsoft Sustainability Managera:

Analiza danych ESG

Dzięki narzędziom dostępnym w rozwiązaniu Microsoft Cloud for Sustainability można zarządzać danymi ESG i efektywnie je raportować.

Obliczanie śladu ESG

Rozwiązanie Microsoft integruje, standaryzuje dane i automatyzuje obliczenia, umożliwiając pomiar śladu węglowego produktów.

Analiza wyników ESG w odniesieniu do celów

Narzędzie umożliwia ustalenie poziomu bazowego i celów oraz śledzenie postępów w ich realizacji. W czasie zbliżonym do rzeczywistego można obserować wskaźniki ESG za pomocą zaawansowanych wizualizacji danych i pulpitów nawigacyjnych.

Zarządzanie danymi

Microsoft Sustainability Manager umożliwia śledzenie danych raportowania w odniesieniu do ich źródła, w tym wszystkich obliczeń i działań. Wstępnie opracowane procesy, role i standardy ułatwiają efektywne wykorzystanie i udostępnianie danych.

Raportowanie wpływu i postępów

Rozwiązanie pozwala eksportować dokładne, terminowe i kompleksowe raporty zrównoważonego rozwoju, aby wypełniać wymogi nałożone przez prawodawcę. Konfigurowalne raporty ułatwią przygotowania do audytów i ilościowej sprawozdawczości publicznej.

Budowanie zrównoważonych systemów IT

W budowaniu zrównoważonych systemów IT z pomocą rozwiązań Microsoft chodzi o modernizację narzędzi, systemów i działań, poprzez wdrażanie technologii i strategii, które są zrównoważone z założenia, zwiększają wydajność przy jednoczesnym dodawaniu wartości biznesowej.

Zmniejszenie wpływu rozwiązań technologicznych na środowisko

W narzędziu można mierzyć ślad systemów IT i dzięki kontroli emisji dwutlenku węgla związanej z użytkowaniem oprogramowania, redukować jego wpływ na środowisko.

Optymalizacja obciążeń w chmurze

Dzięki maksymalizacji wykorzystania zasobów i przenoszeniu obciążeń na platformę Azure, organizacja usprawnia przechowywanie danych i zwiększa wydajność sieci.

Identyfikacja zasobów o dużym wpływie na środowisko

Rozwiązanie pomaga wyszukiwać zasoby generujących duże ilości dwutlenku węgla i sugeruje zastąpienie ich technologiami, które są bardziej zrównoważone. Analiza emisji pomaga podejmować oparte na danych decyzje dotyczące urządzeń nadających się do recyklingu i naprawy.

Poprawa wyników ESG

Zintegrowane technologie Microsoft łączą inteligencję danych i automatyzację, aby redukować wpływ maszyn, urządzeń, pojazdów itd. na ESG. Wykorzystanie Microsoft Sustainability Manager wpływa na optymalizację wydajności operacji i zasobów.

Minimalizacja wpływu urządzeń na środowisko

W Microsoft Sustainability Manager można śledzić i zarządzać zużyciem energii i emisjami, zużyciem i jakością wody oraz odpadami w przestrzeniach przemysłowych i biurowych oraz generowanych przez urządzenia. Dzięki danym pochodzącym z czujników można mierzyć interakcje z siecią energetyczną w celu zrównoważenia podaży i popytu na energię.

Modernizacja zarządzania flotą

Monitorowanie i ograniczanie emisji generowanych przez flotę i transport oraz wspieranie infrastruktury pojazdów elektrycznych z pomocą Microsoft Sustainability Manager realizuje strategię współdzielonej mobilności oraz optymalizuje logistykę organizacji.

Zwiększenie przejrzystości łańcucha wartości

W narzędziu Microsoft Sustainability Manager dostępny jest lepszy wgląd w dane dotyczące wyników ESG od dostawców i partnerów handlowych, na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw. Z pomocą narzędzia można poprawić przejrzystość, identyfikowalność i zarządzanie cyklem życia produktów i materiałów.

Odblokowanie zrównoważonego wzrostu

Wszystkie dane i analizy dostarczane przez Microsoft Sustainability Manager umożliwiają przewidywanie zagrożeń ESG i optymalizację decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia wzrostu i odporności na zakłócenia.

Zrozumienie ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem i zarządzanie nim

W rozwiązaniu Microsoft można skorzystać z predykcyjnego modelowania ryzyka i planowania scenariuszy z pomocą sztucznej inteligencji, aby przygotować się na zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje w innowacje ESG

Z pomocą Microsoft Sustainability Manager można identyfikować możliwości zwiększenia wydajności i budowania odporności poprzez reorganizację praktyk biznesowych, aby wspierać strategię ESG firmy.

Wybrane możliwości

Zbieranie danych i mierzenie postępów

Sustainability Manager wykorzystuje różne metody pozyskiwania danych, zawiera gotowy katalog konektorów ze źródłami wewnętrznymi, np. czujnikami IoT i zewnętrznymi, np. dostawcami energii.

Zbieranie danych i mierzenie postępów

Podział silosów danych

Sustainability Manager poprawnie i efektywnie rozbija silosy danych, oblicza emisje, usuwa niejednoznaczność danych i dostarcza pełny wgląd w działania związane z emisjami.

Podział silosów danych

Wykorzystanie analizy danych do stymulowania działań

Dzięki scentralizowanemu gromadzeniu danych i dokładnym obliczeniom organizacja może łatwo śledzić, w jaki sposób realizuje swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystanie analizy danych do stymulowania działań

Współpraca w realizacji celów ESG

Poprzez Sustainability Managera organizacja może udostępniać publicznie dostępny model danych zespołom, dostawcom i partnerom handlowym, dbając o integralność danych w całym środowisku biznesowym.

Współpraca w realizacji celów ESG
"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, NEW YORKER
"Not only is the product great but the Talkdesk team has the capability to adapt to each customer, understand the business and think of ways for improvement. That was the most important thing for me."
Ludovic Magnier
Live Operations Platform Manager, Glovo
"We were looking for a solution that is reliable and flexible, that we could implement anywhere, anytime without any big changes in our infrastructure."
Wijnanda Benneker
Project Manager, Canon Europe
"Doctors and nurses are soldiers on the front line, so care continuity is critical. But we could not compromise the health of our own employees either. We didn’t think WFH for our contact center agents was possible, but we knew we had to do it."
Elias Farah
Chief Executive Officer and President, MEDFAR Clinical Solutions
"We looked at five different contact center companies and explored every one in depth. No one but Talkdesk had exactly what we needed in a Salesforce integration. The biggest advantage of Talkdesk is that the integration was already in place and ready to go."
Ross Whitington
Business Operations Associate, Shift

Moduły Dynamics

No items found.

Powiązane usługi

No items found.
Co możemy dla Państwa zrobić?
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Panią/Panem jak to tylko będzie możliwe.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
The cover of the book przewodnik po systeme crm w Dynamics 365.
Pobierz darmowy przewodnik po systemie CRM w Dynamics 365
The cover of the book Przewodnik po systeme erp w Dynamics 365.
Pobierz darmowy przewodnik po systemie ERP w Dynamics 365