Audyt CRM

Audyt CRM

Opis usługi

Zarządzanie relacjami z klientami jest sercem każdego biznesu. W infrastrukturze technicznej firmy tym sercem jest system CRM. Jego elementarne zadanie to zapewnienie wydajności operacyjnej zespołom sprzedaży, obsługi klienta czy marketingu. Dziś, oprócz tego bazowego zastosowania, jest to też narzędzie wspierające klienta na każdym etapie jego relacji z firmą, produktem, usługą. System CRM wdrożony prawidłowo dla wszystkich zespołów w firmie podnosi poziom świadczenia klientowi najwyższej jakości obsługi o 14% (Forrester, 2021). CRM to też centralne repozytorium wartościowych danych o klientach, lepsze zarządzanie relacjami i uważne śledzenie interakcji z klientem, aby reagować zarówno na jego negatywny, jak i pozytywny sentyment.

Jeśli w Państwa firmie CRM nie spełnia określonych dla systemu zadań, audyt CRM pomoże określić obszary, które wymagają usprawnienia.

Audyt systemu CRM

Zespół ANEGIS pod przewodnictwem Tomasza Kaczana, managera z ponad 15-letnim doświadczeniem we wdrażaniu CRM, wykona dla Państwa audyt systemu CRM i wskaże wąskie gardła systemu, które obniżają jego wydajność, zakłócenia w przepływach pracy, funkcjonalności, które nie są w pełni lub prawidłowo wykorzystywane czy niespójności lub duplikaty w danych gromadzonych w systemie.

Audyt poprzedzają warsztaty, których celem jest poznanie procesów objętych systemem CRM i strategii utrzymania i rozwoju bieżącego rozwiązania.

Wraz z zespołem konsultantów ANEGIS znajdą Państwo odpowiedzi na takie pytania:

 • Czy użytkownicy systemu CRM aktywnie z niego korzystają?
 • Czy zakupione funkcjonalności są w pełni wykorzystywane?
 • Czy system CRM spełnia swoje funkcje?
 • Czy w strategii biznesowej nastąpiła zmiana, która wymaga modyfikacji rozwiązania CRM?
 • Czy potrzebna jest optymalizacja wydajności pracy w systemie CRM?

Co otrzymują Państwo w ramach audytu rozwiązania CRM?

Klient w oparciu o analizę indywidualnych potrzeb biznesowych może wybrać cały pakiet audytowy lub zdecydować się na jeden lub kilka elementów pakietu. Pełny pakiet audytu rozwiązania CRM obejmuje:

 • Audyt wydajności – to ocena skuteczności wdrożonego rozwiązania, wykrywanie wąskich gardeł, zakłóceń w przepływach pracy
 • Audyt kodu – weryfikuje jakość kodu źródłowego i jego zgodność z możliwymi aktualizacjami systemu
 • Audyt danych – przegląd jakości danych (brakujące, niekompletne nazwy, dane kontaktowe, adresy e-mail, nieprawidłowe lub brakujące szczegóły produktów, lokalizacje, etapy sprzedaży, nieprawidłowa klasyfikacja transakcji, próśb i zapytań itp.)
 • Audyt funkcjonalności – sprawdza, czy funkcjonalności wybrane w systemie odpowiadają na potrzeby biznesowe organizacji i jej użytkowników
 • Audyt UX/UI – ocena doświadczeń użytkowników z korzystania z systemu (weryfikacja interfejsu i jego użyteczności)
 • Audyt poprawności integracji – ocenia poprawność integracji CRM z innymi systemami, aplikacjami i narzędziami
 • Podsumowanie – szczegółowy raport obejmujący wszystkie elementy audytu
 • Doradztwo – określenie możliwych kierunków rozwoju systemu lub przejścia na inne rozwiązanie

Co zyskają Państwo dzięki audytowi systemu do zarządzania relacjami z klientem?

Profesjonalny audyt systemu do zarządzania relacjami z klientami pomoże określić, czy problemy z CRM wynikają z procesów, narzędzi, funkcjonalności czy użytkowników. Audyt CRM:

 • Pomaga managerom wykorzystywać maksymalnie możliwości platformy
 • Ułatwia zarządzanie sprzedażą i wzmacnia współpracę między członkami zespołu
 • Zmienia organizację z zorientowanej na pracownika w zorientowaną na proces
 • Zwiększa wydajność i przejrzystość procesów
 • Wskazuje niepotrzebne rekordy danych i redukuje powielanie pracy
 • Wzmacnia relacje z klientami poprzez dostarczanie im wysokiej jakości obsługi
 • Wpływa na poprawę satysfakcji klienta z relacji z organizacją
 • Porządkuje dane do wykorzystania ich w każdym obszarze firmy

Metodyka

Metodyka, według której prowadzimy projekty, to kombinacja metodyk Waterfall, Agile i elementów Fast Track opracowanej przez Microsoft.

Więcej o naszych metodykach
"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, NEW YORKER
Co możemy dla Państwa zrobić?
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Panią/Panem jak to tylko będzie możliwe.
Oops! Something went wrong while submitting the form.