System MRP

System MRP

System MRP przelicza wszystkie zapotrzebowania wpisane do systemu i weryfikując dostępne zapasy, bieżącą produkcję itd.

Opis rozwiązania

System MRP przelicza wszystkie zapotrzebowania wpisane do systemu i weryfikując dostępne zapasy, bieżącą produkcję i zamówione towary generuje kolejne planowane zlecenia produkcyjne i planowane zamówienia zakupu.

System oblicza dodatkowo opóźnienia (jeżeli są wymagane), czyli ilości dni, o które należy opóźnić zaplanowane wcześniej zlecenia np. w przypadku, gdy maszyny ulegną awarii lub nie zostaną zrealizowane zaplanowane dostawy surowców.

Moduł planowania głównego może także generować komunikaty sugerujący wykonanie odpowiednich działań np. opóźnienia zamówienia zakupu surowców, jeżeli zlecenie produkcyjne zostanie przeplanowane na późniejszy termin ze względu na awarię lub priorytety zleceń.

System umożliwia generowanie i utrzymywanie równolegle wielu planów. Można je stosować w różnych celach np. planowanie długoterminowe strategiczne, średnio- lub krótkookresowe itp. System planując zlecenia produkcyjne może bazować na specyficznych dodatkowych wymaganiach i planować zlecenia według dowolnych (definiowalnych) parametrów, takich jak np. kolory, wielkości, parametry chemiczne lub inne zdefiniowane przez użytkownika.

Referencje

"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, NEW YORKER
🡱