NCC

Projekt D365 dla NCC zakładał opracowanie modułów należności, transportu i zapasów oraz integrację systemu z zewnętrznym oprogramowaniem.

NCCNCC

Opis firmy

NCC AB (Nordic Construction Company) to szwedzka firma budowlana, która zatrudnia około 18 500 pracowników. Stawia budynki mieszkalne, komercyjne, obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej, buduje drogi, obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Swoją działalność prowadzi głównie w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Estonii, Łotwie, Litwie, Niemczech i Rosji.

Opis projektu

Projekt Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations dla NCC obejmował opracowanie modułów należności, transportu i zapasów, w tym integrację z zewnętrznym oprogramowaniem takim jak Viktoria, OneIP czy C7.

Zadania projektu

  • Gromadzenie wymagań funkcjonalnych
  • Analiza rozbieżności
  • Dokumentacja specyfikacji technicznej
  • Rozwój oprogramowania
  • Pakiet roboczy – testowanie jednostkowe i systemowe
  • Szkolenie i dokumentacja dla użytkowników

Inne cechy projektu

  • Opracowanie struktury do wymiany danych przy użyciu Microsoft Azure Service Bus
  • Rozszerzenie Data Migration Framework o dodatkowe funkcjonalności i jednostki uzupełniające
  • Opracowanie nowego mechanizmu do generowania umów handlowych przy użyciu dowolnej wersji kosztorysu a także cen kosztów oczekujących na rozpatrzenie
  • Wdrożenie mechanizmu do automatycznego rozliczania oraz przydziału materiałów podmiotom zależnym
Pobierz studium w .pdf
🡱