Microsoft Dynamics 365 Project Operations

ANEGIS is an official Talkdesk partner
Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Opis produktu

Projekt zrealizowany w określonym czasie i budżecie to cel każdego zespołu projektowego. Dynamics 365 Project Operations dostarcza zespołowi narzędzia do wycen, kontroli wydatków, planowania i rozliczania projektów, rozdzielana zasobów - wszechstronną platformę potrzebną do ścisłej współpracy wszystkich członków zespołu.

Dynamics 365 Project Operations jest ewolucją modułów zarządzania projektami i księgowego w Dynamics 365 Finance oraz aplikacji Dynamics 365 Project Service Automation.

Uruchomiony w październiku 2020 roku stanowi uzupełnienie pakietu CRM-owego od Microsoft o aplikację do zarządzania i kontroli procesów projektowych i pozwala na współpracę w aplikacji osób o rolach związanych z księgowością czy sprzedażą.

D365 Project Operations sprawdzi się w organizacjach, których działalność opiera się na projektach. Aplikacja łączy obszar sprzedaży, zarządzania projektami i finansami w ramach projektu, planowanie i przydzielanie zasobów oraz analizę projektu pod kątem ryzyka i rentowności. Dzięki temu, że wszystkie operacje i dane są skupione w jednej przestrzeni rozwiązanie eliminuje nieskomunikowane silosy danych i narzędzia.

Do czego wykorzystać Dynamics 365 Project Operations?

 • Zarządzania budżetem projektu, przychodami, fakturami
 • Analizy wymagań klienta i rentowności projektu
 • Optymalizacji wykorzystania zasobów w projekcie
 • Konstruowania umów, tworzenia wycen, określania zakresu projektu i prognozowania zysków
 • Elastycznego zarządzania projektami według wybranej metodyki
 • Śledzenia czasu pracy członków zespołu i kontrolowania wydatków
 • Efektywnej współpracy w zespole

Kto może pracować w aplikacji Project Operations?

 • Sprzedawca
 • Menedżer projektu
 • Partner biznesowy
 • Menedżer zasobów
 • Członek zespołu projektowego
 • Księgowy projektu
 • COO/Dyrektor

D365 Project Operations jest wyposażony w usługę Power BI i Cortana Intelligence oraz szerokie możliwości integracji z Dynamics 365 Sales, Finance, Field Service, Microsoft Project, Office 365 i Teams, co tworzy z niego potężną platformę do kompleksowej obsługi projektów.

Zespół ANEGIS jest gotowy pomóc Państwu określić potrzeby i wymagania, którym sprosta aplikacja Project Operations. Nasi konsultanci są gotowi zaprezentować możliwości rozwiązania i dostosować je do procesów w Państwa firmie.

Zarządzanie umowami i transakcjami

 • Aplikacja daje wgląd w szanse sprzedażowe, ich koszty i prognozowane zyski.
 • Dostęp do lejka sprzedażowego i szans sprzedażowych pozwala kierownictwu przygotować się na nowe możliwości i podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe.

Zarządzanie projektami

 • Aplikacja zintegrowana natywnie z narzędziem Microsoft Project wykorzystuje jego możliwości do planowania poszczególnych etapów projektu i zarządzania nimi, od szacowania do finalizacji.
 • D365 Project Operations dzięki rozszerzeniu obszarów, które zawiera, pozwala na płynną współpracę kierowników sprzedaży, finansów i projektów.

Zarządzanie zasobami

 • W aplikacji można przydzielać pracowników do zadań na poszczególnych etapach realizacji projektu i różnych jego obszarach - sprzedaży, obsługi klienta, serwisu - według ich kompetencji, lokalizacji, dostępności i obłożenia zadaniami.
 • Algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystywane w narzędziach prognostycznych aplikacji umożliwiają trafne przewidywanie zapotrzebowania na zasoby i realizację projektu w określonych budżecie i czasie.

Praca zespołowa

 • Aplikacja umożliwia bieżącą i zdalną współpracę wszystkim członkom zespołu projektowego oraz utrzymywanie aktualnego i dokładnego statusu projektu.
 • Dzięki wglądowi we wszystkie procesy projektowe można identyfikować i rozwiązywać potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na czas lub koszty projektu.
 • Project Operations to niezawodna platforma robocza do współpracy zespołu z klientami - pozwala na przepływ informacji, udostępnianie dokumentów i danych potrzebnych do projektu.

Zarządzanie czasem i wydatkami

 • W aplikacji pracownicy mogą śledzić czas przeznaczony na zadania i swoje wydatki na projekt, aby mieć bieżącą kontrolę nad kosztami i realizacją projektu.
 • Dzięki temu, że aplikacja jest dostosowana do urządzeń mobilnych pracownicy mogą wprowadzać informacje na każdym urządzeniu przez aplikację desktopową, mobilną czy Office 365.

Zarządzanie finansami projektu

 • Aplikacja umożliwia dostosowanie i kontrolę przychodów w projekcie według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 • Dla sprawnego fakturowania w D365 PO można zarządzać kolejką rozliczeń, transakcjami ad-hoc i grupować je według określonych kryteriów.
 • Integracja aplikacji z Dynamics 365 Finance lub wykorzystanie zewnętrznego API do systemu ERP rozszerza możliwości aplikacji Project Operations o rozrachunki z dostawcami, odbiorcami i księgę główną.

Analiza biznesowa i wizualizacja projektu

 • Analiza bieżąca projektu pozwala na przejście z działań reaktywnych na proaktywne.
 • Integracja z Power BI pozwala na analizowanie poszczególnych etapów projektu i łatwą wizualizację danych.
 • Wbudowane pulpity obsługujące kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak wykorzystanie zasobów, budżetowanie i prognozowanie, pomagają dostosować projekty do zmieniających się warunków biznesowych.

Wybrane możliwości

Zarządzanie sprzedażą projektów

Zespół sprzedażowy dostaje w aplikacji Project Operations możliwość tworzenia umów, zestawień, kontroli kosztów. Zintegrowane pulpity nawigacyjne do zarządzania sprzedażą wspierają prowadzenie projektów i prognozowanie zysków, wykonalności projektów oraz współpracę z klientem, również dzięki portalowi dostępnemu dla klientów.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Projekty oparte na zasobach

Wbudowane narzędzia analityczne i prognostyczne, szablony zadań, wizualizacja danych i to, co można z nich uzyskać, pomagają lepiej planować projekty, identyfikować skuteczne praktyki i działania, tworzyć rozwiązania dopasowane do oczekiwań klienta i wydajniej planować zasoby.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Planowanie zasobów

Aplikacja umożliwia delegowanie zadań i przydzielanie do nich pracowników na podstawie ich kompetencji i dostępności.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Tabela harmonogramów

Project Operations używa Project for the Web jako swojego podstawowego aparatu planowania. Zamiast korzystać ze standardowych interfejsów programowania aplikacji (API) Microsoft Dataverse Web, aplikacja używa nowych interfejsów API Project Scheduling do tworzenia, aktualizacji i usuwania zadań projektowych, przydziału zasobów czy zależności między zadaniami.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations
"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, New Yorker
"Not only is the product great but the Talkdesk team has the capability to adapt to each customer, understand the business and think of ways for improvement. That was the most important thing for me."
Ludovic Magnier
Live Operations Platform Manager, Glovo
"We were looking for a solution that is reliable and flexible, that we could implement anywhere, anytime without any big changes in our infrastructure."
Wijnanda Benneker
Project Manager, Canon Europe
"Doctors and nurses are soldiers on the front line, so care continuity is critical. But we could not compromise the health of our own employees either. We didn’t think WFH for our contact center agents was possible, but we knew we had to do it."
Elias Farah
Chief Executive Officer and President, MEDFAR Clinical Solutions
"We looked at five different contact center companies and explored every one in depth. No one but Talkdesk had exactly what we needed in a Salesforce integration. The biggest advantage of Talkdesk is that the integration was already in place and ready to go."
Ross Whitington
Business Operations Associate, Shift

Moduły Dynamics

No items found.
Co możemy dla Państwa zrobić?
Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.