Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO

Opis usługi

ANEGIS realizuje wdrożenia RODO, aby pomóc firmom spełnić wymagania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych zawarte w nowym rozporządzeniu.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO (ang. General Data Protection Regulation - GDPR) zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 roku. Organizacje, które nie spełniają wymogów stawianych przez rozporządzenie są narażone na wysokie kary. RODO rozszerza prawa osób fizycznych do danych osobowych i nakłada na firmy obowiązek opracowania jasnej polityki i procedur oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe.

Wdrożenie RODO

Określamy stopień, w jakim RODO dotyczy firmy

Bazy danych klientów, formularze opinii, treść e-maili, zdjęcia, materiał z kamer CCTV, rejestr programów lojalnościowych, bazy danych HR – na początku warto określić, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza firma, w jaki sposób i w jakim celu to robi. Pierwszym krokiem jest inwentaryzacja danych oraz identyfikacja nośników i systemów, w których dane są gromadzone i przechowywane.

Microsoft Azure Data Catalog jest w pełni zarządzaną usługą w chmurze, która służy jako system rejestracji i wyszukiwania źródeł danych firmy. Z jego pomocą można odkrywać, interpretować i wykorzystywać do analizy biznesowej już zgromadzone dane.

Opracowujemy i wdrażamy plan zarządzania danymi

Plan zarządzania danymi pomoże w określeniu polityki, ról i obowiązków w zakresie dostępu, zarządzania i wykorzystywania danych osobowych, a także zapewni zgodność praktyk przetwarzania danych z RODO.

Udzielimy Państwu wsparcia w podjęciu kroków, które ochronią dane klientów przed niewłaściwym dostępem i wykorzystaniem ich przez nieuprawnione do tego osoby – pomogą w tym zasady: Privacy-by-Design i Privacy-by-Default opracowane przez Microsoft. Dostarczymy też narzędzia do kontroli, aby wiedzieli Państwo, w jaki sposób zarządza się danymi oraz kto i do jakiego typu danych ma dostęp w Państwa firmie.

Ustawiamy środki kontroli bezpieczeństwa i powiadomień

Zagrożeniami bezpieczeństwa danych mogą być włamania fizyczne do baz danych, wykradanie danych przez nieuczciwych pracowników lub przypadkowe utraty danych. RODO wymaga, aby firmy, w przypadku naruszeń ochrony danych, natychmiast powiadomiły o nich organy regulacyjne i, jeśli to możliwe, osoby, których te dane dotyczą.

Microsoft Azure Security Center do ochrony danych wykorzystuje zaawansowaną analizę bezpieczeństwa, zintegrowaną inteligencję zagrożeń, analizę behawioralną i wykrywanie anomalii. ANEGIS może pomóc w zapewnieniu zgodności z RODO, tworząc dla firmy plany zarządzania ryzykiem i podejmując kroki, które ograniczą ryzyko, takie jak ochrona hasłem, audyt rejestru działań i szyfrowanie.

Przygotowujemy dokumentację zgodną z wymaganiami RODO

Organizacje przetwarzające dane osobowe muszą prowadzić rejestry celów i kategorii przetwarzania danych, podmiotów, z którymi dane są wymieniane, podstaw prawnych przekazywania danych innym państwom, organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa oraz czasu przechowywania danych, które mają zastosowanie do różnych zbiorów danych.

Usługi w chmurze Microsoft zawierają wbudowane procedury audytowe, które pomogą spełnić wymagania stawiane przez RODO w IT, m.in. rejestrowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem danych i ostrzeżeń o jego naruszeniu.

Metodyka

Metodyka, według której prowadzimy projekty to kombinacja metodyk Waterfall, Agile i elementów Fast Track opracowanej przez Microsoft

Więcej o naszych metodykach
"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, New Yorker
Co możemy dla Państwa zrobić?
Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.