IT outsourcing

IT outsourcing

Opis usługi

ANEGIS oferuje nearshore outsourcing IT, dostarczając wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy uzupełnią Państwa braki kadrowe. Rekrutacja i wdrożenie nowych pracowników mogą trwać miesiące. Jako firma specjalizująca się w produktach Microsoft, ANEGIS oferuje usługi typu body leasing lub udostępnia zespoły programistów i specjalistów technicznych, takich jak integratorzy systemów, testerzy i eksperci w zakresie rozwiązań chmurowych, rozwiązań licencyjnych, sztucznej inteligencji i analityki biznesowej.

Nearshore outsourcing IT z zespołem ANEGIS

Doświadczenie

ANEGIS współpracuje z doświadczonymi specjalistami – każdy z nich jest pełnoetatowym pracownikiem ANEGIS. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo wsparcia ze strony jednego lub dwóch dodatkowych członków zespołu, czy też całego zespołu ekspertów wraz z menedżerem projektu, który przeprowadzi projekt od początku do końca, ANEGIS pomoże Państwu określić niezbędne role i stworzyć zespół gotowy do realizacji Państwa planów.

ANEGIS zajmie się wydajnością i niedoborami w zakresie kompetencji IT, a Państwa pracownicy będą mogli skupić się na swoich zadaniach. Bazując na bogatym doświadczeniu w prowadzeniu projektów o wysokim stopniu złożoności, ANEGIS nie tylko udostępni odpowiedni zespół specjalizujący się w konkretnym obszarze, ale też zapewni odpowiednią strukturę działań i metodykę wspierającą projekt.

Elastyczność

Nearshore outsourcing IT pozwala ograniczać wydatki na rekrutację i jednocześnie korzystać z pomocy specjalistów zawsze, gdy ta pomoc jest potrzebna. Wybrany pracownik lub cały zespół mogą zostać wynajęci do wykonania konkretnego zadania lub na całą fazę projektu, począwszy od analizy wymagań, przez projektowanie i wdrażanie systemu, po testy, szkolenia użytkowników, wsparcie techniczne i serwis powdrożeniowy.  

Model leasingowy oferowany przez ANEGIS pozwala na znaczną optymalizację kosztów bez utraty jakości pracy. Zespoły mogą pracować zdalnie, na miejscu u klienta lub, jeśli jest taki wymóg, w zorganizowanym przez ANEGIS biurze. Nasi eksperci są zawsze zorientowani na klienta i zaangażowani w projekty.

Lokalizacja

Specjaliści ANEGIS pracują w sercu Europy – oddalonym od Londynu o jedynie 2 godziny lotu. Są zawsze dostępni w razie Państwa potrzeb. Podczas gdy Azja może być liderem pod względem kosztów pracy, Europa wychodzi na prowadzenie w obszarze jakości, niezawodności i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa.

Zalety nearshore outsourcingu IT

Bliskość geograficzna

Usługi nearshore charakteryzują się większą bliskością geograficzną niż offshore. Możliwość spotkania się z zespołem twarzą w twarz jest niedoceniana. A dzięki temu, że usługi nearshore wiążą się z krótszymi podróżami między klientem a zespołem outsourcingowym, na takie spotkania można pozwolić sobie znacznie częściej i mniejszym kosztem.

Wygodna strefa czasowa

Współpraca z każdym zespołem zewnętrznym jest łatwiejsza, gdy można ją prowadzić w standardowych godzinach pracy. Efektywna i częsta komunikacja jest kluczowa dla stosowanych metodyk Agile i realizacji projektów zgodnie z harmonogramem.

Centrum rozwoju nearshore umożliwia zespołom płynne dopasowanie do metodyk, które wymagają współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak Lean czy Agile. Wideokonferencje pozwalają uczestniczyć w codziennych SCRUM-ach, prezentować ukończone zadania i rozwiązywać problemy na bieżąco. To korzyść, która zapewnia udaną współpracę w czasie rzeczywistym pomiędzy klientami i ekspertami w zespole nearshore. Zespoły nearshore angażują się bardziej niż zespoły offshore, dzięki czemu rozumieją cele w sposób bardziej szczegółowy i skuteczniej rozwiązują problemy.

Kulturowe zrozumienie

Słaba komunikacja między klientem a zespołem outsourcingowym często wynika z różnic kulturowych, a nie językowych. Klient może na przykład oczekiwać, że pracownik zespołu będzie informował go o nowych zagrożeniach lub zgłaszał swoje uwagi do projektu, ale wyższy poziom unikania niepewności charakteryzujący kulturę, z której wywodzi się pracownik, sprawi, że nie spełni on wymagań klienta. W Europie Centralnej i Wschodniej praktyki pracy w sektorze IT są zgodne z praktykami stosowanymi na Zachodzie, a różnice kulturowe są minimalne.

Wydajność na poziomie kosztów

Prawdopodobnie główną przewagą usług nearshore jest ich opłacalność. Ponieważ outsourcing nearshore jest oferowany przez firmy w krajach, w których skala płac jest niższa - stawki godzinowe pracy programistów są również znacznie niższe. Nie oznacza to, że programiści są słabo wykwalifikowani lub źle opłacani – programiści nearshore są dobrze opłacani w stosunku do lokalnych kosztów utrzymania.

Polska jako kraj oferujący usługi nearshore

Różnica w kosztach outsourcingu pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem jest coraz mniejsza. Zmniejsza się ona jeszcze bardziej, jeśli dodamy do tego inne czynniki, takie jak niższe koszty podróży. Stawki godzinowe różnią się nawet pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi. Polska plasuje się mniej więcej w środku tego przedziału z doskonałym stosunkiem jakości do kosztów.

W odległości zaledwie dwóch godzin lotu od Londynu, Polska jest w zasięgu, gdy tylko jest potrzebny bezpośredni kontakt z zespołem. A dzięki temu, że znajduje się w tej samej strefie czasowej co Europa kontynentalna, utrzymywanie regularnego kontaktu jest bezproblemowe.

Polskie uczelnie techniczne cieszą się dużym uznaniem na cały świecie, oferują ponad 25 kierunków studiów magisterskich w obszarze informatyki, które rokrocznie kończą dziesiątki tysięcy absolwentów. W Polsce, podobnie jak i w krajach skandynawskich, język angielski jest drugim po języku polskim, naturalnym językiem wśród młodych i dobrze wykształconych osób, a ponieważ wiele firm informatycznych jest wielokulturowych – język angielski jest w nich często używany jako główny język do komunikacji między pracownikami.

Polska jest również stabilna ekonomicznie i politycznie pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje 9. miejsce w indeksie Tholons Services Globalization Index of Top Digital Nations. Polskie firmy IT oferują wysoką jakość, niezawodność i bezpieczeństwo usług oraz, jako członek Unii Europejskiej, zgodność z RODO.

Modele usług nearshore

Stała cena

Model stałej ceny jest często stosowany, gdy zakres projektu i specyfikacje produktów są jasno określone. Dla tych projektów zakłada się, że przydzielone zasoby i harmonogram są stałe i nie ulegną zmianom w trakcie cyklu życia projektu.

Czas i materiały  

Model zależny od czasu i materiałów jest zalecany, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że specyfikacje projektu ulegną zmianie, a zakres pomocy zewnętrznego zespołu będzie się znacznie różnić w trakcie cyklu życia projektu. Ten model oferuje elastyczność, która umożliwia reagowanie na istotne zmiany w zakresie projektu.

Fakturowanie według kamieni milowych projektu

Model oparty na kamieniach milowych sprawdza się w projektach, w których konieczna lub zalecana jest kontrola postępu prac po wypełnieniu każdego kolejnego kluczowego zadania. Klient ocenia poszczególne zadania cząstkowe i kontroluje zakres projektu oraz koszty kolejnych etapów (kamieni milowych).

Dedykowany zespół

Ten model jest zalecany, gdy klient potrzebuje samodzielnie zarządzać zespołem specjalistów. Klient decyduje o sposobie przydzielania zadań zespołowi, metodyce projektu, która ma być zastosowana oraz planowaniu pracy. Klient jest również zaangażowany w podejmowanie decyzji o składzie zespołu. W razie potrzeby zespół może pracować w specjalnie zorganizowanym do tego biurze.  

Zespół pracujący u klienta

Zespół lub poszczególni pracownicy mogą zostać przydzieleni do wyznaczonego przez klienta miejsca, w którym będą realizować działania projektowe. Praca wykonywana jest u klienta zwykle na początku projektu i na jego zakończenie – aby przeprowadzić transfer wiedzy, szacowania, planowanie i przekazywanie obowiązków wraz ze szkoleniem użytkowników.  

Porady dotyczące usług nearshore outsourcingu

Skupienie uwagi na umiejętnościach zespołu – przy wyborze partnera warto kierować się talentami jego pracowników, a nie ceną. Wysoko wykwalifikowany zespół zapewni większą wydajność i oszczędność kosztów niż opcja o niższej cenie, ale i niższych kwalifikacjach.  

Wizyta u partnera – nie zaszkodzi złożyć wizytę w jednym z biur partnera, żeby porozmawiać z pracownikami, zadać im wymagające pytania, zobaczyć, jak pracują.  

Powołanie właściciela produktu w projekcie – właściciel produktu (product owner) powinien być starszym specjalistą bezpośrednio zainteresowanym produktem końcowym. Dobry właściciel produktu, który jest zaangażowany w produkt i odpowiedzialny za dostarczanie korzyści biznesowych, zadba o to, żeby problemy zostały zidentyfikowane i rozwiązane wcześniej i po niższych kosztach.

Uproszczona komunikacja – im prostsze i bardziej przejrzyste są kanały komunikacji w projekcie, tym większe jest zrozumienie i zaufanie wśród członków zespołu. Ustalenie prostych wytycznych w relacjach biznesowych zapewni jasność i jakość współpracy.

Problemy z usługami offshore

Od wielu lat z outsourcingu typu offshore korzystają firmy, którym zależy na zredukowaniu kosztów pracy i/lub zniwelowaniu braków kadrowych wynikających z braku profesjonalistów w ich kraju. Lokalizacje offshore takie jak Indie czy Chiny są tradycyjnie wielokrotnie tańsze niż zespół in-house na rynku zachodnim. Jednakże ceny nie uwzględniają zwykle długoterminowych kosztów ukrytych a wyzwania często nie są widoczne do momentu, w którym pojawia się problem.  

Opracowanie produktu końcowego o fundamencie w postaci solidnej architektury wymaga ciągłych testów i konserwacji. Skuteczny nadzór nad zespołem offshore jest trudniejszy ze względu na takie czynniki jak odległość, strefa czasowa oraz różnice kulturowe i językowe. Kontrola jakości może być problematyczna, jeśli programiści offshore pracują przy różnych założeniach dotyczących praktyk biznesowych i zarządzania projektem.

Bez skutecznego nadzoru łatwo o przesunięcia w harmonogramie, a projekty mogą być realizowane z dużym opóźnieniem. Projekt konsumuje więcej kosztów. Mogą pojawić się również problemy z jakością kodu. A słabej jakości kod obniża wartość produktu – trzeba go przepisać, dalej wydłużając harmonogram i zwiększając koszty. Zdarzają się sytuacje, w których klient nie przedstawia jasno swoich celów i ma nierealistyczne oczekiwania. Bez jasno określonych celów zespół offshore może mieć trudności ze zrozumieniem wymagań i ogólnej strategii biznesowej, co nieuchronnie prowadzi do błędów.

Metodyka

Metodyka, według której prowadzimy projekty to kombinacja metodyk Waterfall, Agile i elementów Fast Track opracowanej przez Microsoft

Więcej o naszych metodykach
"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, New Yorker
Co możemy dla Państwa zrobić?
Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.