E-tail: jak wygrać z konkurencją w dobie pandemii

Opis wydarzenia

Udział e-handlu w całkowitej sprzedaży detalicznej jeszcze przed pandemią osiągnął tempo wzrostu rzędu kilkunastu procent rocznie. Jednak to ograniczenie sprzedaży stacjonarnej i bezpośredniej, przejście na pracę zdalną w wielu działalnościach i zamknięcie ludzi w domach sprawiły, że rozwój e-tailu wystrzelił. Jakie wyzwania postawiła przed e-handlem pandemia? Kto w e-tailu na niej zyskał a kto stracił? Jakie narzędzia pomogą dostosować e-tail do dynamicznych zmian na rynku?

Poprzednie wydarzenia