Azure Cognitive Services - usługi wspierające dostępność treści i ich kontrolę

Opis wydarzenia

Systemy, aplikacje, narzędzia wyposażone w inteligencję kognitywną potrafią planować, rozumować, uczyć się – posiadają zdolności przypisywane człowiekowi. Azure Cognitive Services, oparte na technologii kognitywnej, wykorzystują racjonalne procesy ludzkie do przetwarzania danych. I o Cognitive Services będzie ten webinar.

Firma Deloitte przeanalizowała możliwości technologii kognitywnych i popularność rozwiązań opartych na tych technologiach a swoje wnioski zawarła w raporcie TMT Predictions – czytamy w nim, że do 2025 roku inteligencja kognitywna usprawni 80% procesów biznesowych. Globalnie.

Część tych procesów zmodernizują usługi kognitywne dostarczane na platformie Azure. Przetwarzanie danych przez Azure Cognitive Services odbywa się w czterech obszarach: obrazu, mowy, języka oraz wiedzy i wyszukiwania.

Podczas webinaru Krzysztof Nogieć, architekt rozwiązań Azure z zespołu ANEGIS, opowie o tych narzędziach z rodziny Azure Cognitive Services, które przetwarzają tekst i mowę.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się:

  • które i jak narzędzia kognitywne Azure przetwarzają oraz analizują tekst i mowę naturalną,
  • do czego można wykorzystać Azure Cognitive Services i z jakimi wyzwaniami się one mierzą,
  • jak przetwarzanie tekstu i mowy jest wykorzystywane w rzeczywistych scenariuszach biznesowych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

Register todayObejrzyj na życzenie
Poprzednie wydarzenia