Jak przygotować się do raportowania ESG? Odkryj możliwości Microsoft Sustainability Manager

Opis wydarzenia

Opublikowana w grudniu 2022 roku unijna dyrektywa CSRD o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju nakłada na kolejne polskie firmy obowiązek raportowania wskaźników ESG. Kogo obejmie raportowanie za rok 2024, a kto ma jeszcze czas na dostosowanie się do wymogów nowej dyrektywy? Jakie warunki muszą spełniać przedsiębiorstwa, aby prawidłowo realizować obowiązki raportowe i uniknąć kar za nieprawidłowości? Jak w raportowaniu może pomóc rozwiązanie Microsoft Sustainability Manager? Dołącz do webinaru i dowiedz się, jak mądrze i efektywnie przygotować się do nowych wymogów raportowania ESG.

Do niedawna firmy postrzegały realizowanie celów zrównoważonego rozwoju w oparciu o czynniki ESG (ang. Environmental, Social, Governance) jako sposób na wyróżnienie się spośród konkurencji i budowanie pozytywnego wizerunku wśród konsumentów i inwestorów. Obowiązkiem raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju do tej pory było objętych jedynie około 150 firm w Polsce.

Nowa dyrektywa unijna - CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) nakłada ten obowiązek na kolejne podmioty. A wraz z nim konieczność dostosowania swoich działań i kontroli wskaźników ESG w zakresie emisji CO2, zużycia wody, produkcji odpadów, wykorzystania energii, relacji z pracownikami i lokalnymi społecznościami, a także transparentności i etyki biznesowej. To wiele zmian i obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa do monitorowania.

Podczas webinaru eksperci ANEGIS - Dominik Światowy, presales consultant Dynamics 365 i Szymon Jankowski, business development manager - wyjaśnią dokładnie, jakie zmiany czekają firmy w zakresie raportowania o zrównoważonym rozwoju po wejściu dyrektywy CSRD, podpowiedzą, jak określić i realizować cele zrównoważonego rozwoju wobec nowych standardów oraz pokażą, jak monitorować i raportować wskaźniki ESG z pomocą narzędzia Microsoft Sustainability Manager.

Agenda wydarzenia:‍

1. Znaczenie raportowania o zrównoważonym rozwoju dla firm w Polsce

  • Dlaczego ten obszar wymaga szczególnej uwagi?

2. Standardy, perspektywy, zakresy emisji i raporty

  • Główne standardy raportowania o zrównoważonym rozwoju obowiązujące na świecie oraz narzędzia Microsoft wspierające te procesy

3. Nowe regulacje i harmonogram wdrażania Europejskich Standardów Raportowania o Zrównoważonym Rozwoju

  • Jak przygotować organizację do wymogów i standardów raportowania ESG?

4. Pozyskiwanie danych i obliczanie emisji

  • Jak usprawnić gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do przygotowania raportów?

5. Raportowanie postępów

  • Analizowanie danych i ich przedstawienie w atrakcyjnej formie

6. Redukowanie śladu węglowego

  • Wykorzystanie Microsoft Sustainability Manager w monitorowaniu i ocenie działań redukujących emisję CO2, śledzeniu postępów i zarządzaniu strategią zrównoważonego rozwoju

Posłuchaj, czego się dowiesz podczas webinaru:

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

Register todayObejrzyj na życzenie
Poprzednie wydarzenia