Cost Allocation and Settlement

Cost Allocation and Settlement

Opis rozwiązania

Alokacja i rozliczanie kosztów to zadania pracochłonne i wymagające rzetelnych danych. Szczególnie dla firm produkcyjnych i usługowych te procesy mogą stanowić problem (konieczność wielokrotnego generowania wyników obliczeń do pliku a następnie eksportu do arkuszy księgowania). Co więcej standardowy mechanizm Dynamics 365 nie pozwala na księgowanie lub przeksięgowywanie kosztów, a jedynie ich raportowanie.

Omówienie modułu Alokacji kosztów i rozliczeń

Wynikiem mechanizmu rozliczania kosztów jest finansowy arkusz kalkulacyjny z przelewami na rachunki finansowe i/lub projekty.

Moduł alokacji kosztów i rozliczeń zapewnia widoczność operacyjną niezbędną do podejmowania rzetelnych analiz i świadomych decyzji.

Funkcje alokacji kosztów i rozliczenia

 • zdefiniować dowolną liczbę algorytmów/kluczy do rozliczenia kosztów
 • zdefiniuj wskaźniki odchylenia
 • generowanie alokacji kosztów/alokacji księgowej; przesyłanie zarówno do księgi głównej, jak i transakcji projektowych
 • dokonywać rozliczeń według źródła rachunku głównego i wymiarów finansowych, do innych wymiarów finansowych
 • określenie zakresu rachunków ujętych w konkretnej definicji rozliczenia kosztów
 • określenie zakresu w wymiarze finansowym
 • zdefiniować klucze niefinansowe (kilometr, godzina, metr itp.)
 • zdefiniuj formuły, za pomocą których należy przeprowadzić rozliczenie kosztów
 • rozprowadzać salda rachunku (np. koszty zakupu, odchylenia) w zależności od proporcji użytych materiałów
 • wygenerować w księdze głównej niezarejestrowany arkusz kalkulacyjny finansowy z odpowiednią alokacją kosztów w rejestrach rachunkowych/projektach
 • zdefiniować kolejność obliczeń zgodnie z definicją (kolejka etapów) — zestawy budowlane zawierające kilka obliczeń ułożonych według specyficznej logiki konwersji
 • generowanie wyników obliczeń do wybranej tabeli, np. arkusza wyceny, tabela kursów
"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, New Yorker
Co możemy dla Państwa zrobić?
Thank you for inquiry, we’ve passed it to our sales department, our representative will reach you back in his earliest convenience.
Oops! Something went wrong while submitting the form.