ERP dla produkcji

ERP dla produkcji

System ERP dla produkcji wspomaga planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Opis rozwiązania

Microsoft dostarcza system ERP dla produkcji, który odpowiada na potrzeby branży – standaryzuje, usprawnia i przyspiesza procesy produkcji. Zarządzanie produkcją z systemem Dynamics 365 jest skuteczne – program poprawia planowanie i podejmowanie decyzji, a także zwiększa przejrzystość wszystkich operacji biznesowych.

Dzięki funkcji analizy biznesowej Power BI rozwiązanie ERP dla produkcji daje producentom i dystrybutorom szczegółową wiedzę o łańcuchu dostaw bez konieczności wyszukiwania informacji w wielu systemach. Lepsza dostępność właściwych informacji pozwala organizacjom na zapewnienie dobrej jakości produktów oraz dostarczenie ich w odpowiednim czasie.

Dzięki ERP dla produkcji firma może:

Usprawnić i zintegrować wszystkie procesy zarządzania produkcją

 • Zredukować zapasy surowców, skrócić okresy przestoju i czas przygotowania produkcji
 • Zwiększyć produkcję bez zwiększania kosztów ogólnych
 • Zmniejszyć koszty operacyjne przez zastąpienie kilku bardzo zróżnicowanych systemów jedną, spójną platformą

Zyskać pełną kontrolę nad planowaniem zasobów i tworzeniem harmonogramów

 • Automatycznie modyfikować sekwencje produkcyjne, gdy zmienia się zapotrzebowanie sprzedaży
 • Zoptymalizować wykorzystanie zapasów surowców po każdej zmianie planu
 • Korzystać ze statycznych i dynamicznych planów głównych na potrzeby sprawnego prognozowania i przeplanowania na żądanie
 • Na bieżąco tworzyć zestawienia materiałowe (BOM) i drogi wariantów sprzedażowych i produkcyjnych

Ściśle kontrolować koszty

 • Wyświetlać realizowane działania wraz z aktualnymi kosztami i harmonogramami
 • Unikać potencjalnych opóźnień i przekraczania kosztów
 • Zmniejszyć koszty magazynowania przez zastosowanie w magazynie zasad produkcji na czas (just-in-time)

Zwiększyć widoczność i dostęp do kluczowych danych

 • Zoptymalizować i zautomatyzować ważne decyzje dotyczące zakupów, sprzedaży i produkcji
 • Dynamicznie przyspieszyć, opóźnić lub połączyć zamówienia zakupu i prac zewnętrznych w zależności od zapotrzebowania
 • Śledzić w czasie rzeczywistym statusy sprzedaży i zleceń produkcji, aby sprostać oczekiwaniom klientów

ERP dla produkcji seryjnej

Microsoft Dynamics 365 to rozwiązanie, które jest elastyczne, ponieważ zostało zaprojektowane z myślą o wprowadzaniu w nim zmian i dostosowywaniu go do potrzeb przedsiębiorstw. Za podstawę służy mu doskonałość operacyjna.

Dzięki aplikacjom dostępnym w systemie ERP dla produkcji seryjnej dział obsługi klienta może aktywnie poszukiwać możliwości produkcyjnych, magazynowych i transportowych, żeby sprostać wymaganiom klientów. Zasoby, produkcja i logistyka oraz obszary robocze dostosowane do roli mogą być dostępne w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu.

Producenci ze złożonymi potrzebami w obszarze dystrybucji skorzystają z rozwiązania Microsoft, które pracuje na doskonałość operacyjną i logistyczną przedsiębiorstwa, a także zapewnia pełen wgląd w procesy i kontrolę na każdym etapie łańcucha dostaw.

Co jest dostępne w systemie dla produkcji seryjnej?

Kalkulacja przyszłego popytu

 • Producenci nie zawsze dysponują harmonogramami zapotrzebowania od klientów. Usługa w chmurze Microsoft Azure Machine Learning wybiera najlepszy model ewaluacji i dostarcza kluczowe wskaźniki wydajności do oceny dokładności prognoz.
 • Dzięki technikom i narzędziom uczenia maszynowego można przewidzieć przyszłe potrzeby na podstawie historycznych transakcji. Im więcej danych dostarczymy do systemu, tym proponowane prognozy są dokładniejsze.

Lepsza widoczność procesów w skali globalnej

 • Rozwiązania Microsoft ułatwiają zarządzanie halą produkcyjną dzięki obszarom roboczym, przewodnikom po zadaniach oraz instrukcjom postępowania dostosowanym do pracy operatorów i kierowników.
 • Wgląd w operacje jest możliwy na każdym urządzeniu i w każdym miejscu, co pozwala na zwiększenie produktywności w oddziale lokalnym i lepszą widoczność globalną.

Wydajne zarządzanie zapasami

 • Towary mogą być śledzone według ich wymiarów i lokalizacji, w tym hali, magazynu, palety, lokacji, partii i numeru seryjnego.
 • Microsoft dostarcza systemy do kontroli zapasów i metody do ich wyceny.
 • Dzięki zaawansowanemu podziałowi zapasów można obniżyć koszty ich gromadzenia i poprawić ich rotację.
 • Generowanie kart Kanban (w przypadku zastosowania produkcji oszczędnej) do zarządzania produkcją pozwala na bieżącą aktualizację zapasów według realizowanej produkcji i zmniejszania się ilości zapasów na hali produkcyjnej potrzebnej do ciągłej produkcji.

Poprawa zarządzania jakością

 • Usprawnione procesy biznesowe zapewniają wysoką jakość produktów, lepszą kontrolę jakości i identyfikowalność partii towarów. Pozwalają też na wydajne zarządzanie procesem testowania.
 • Przy użyciu zleceń kwarantanny można przenieść do magazynu kwarantanny te towary, które muszą przejść kontrolę jakości. Kontrolę jakości można także przeprowadzać na hali produkcyjnej dla półproduktów, a nawet w trakcie trwania procesu produkcyjnego (kontrola międzyoperacyjna).
 • W wyniku kontroli jakości materiały i półprodukty mogą otrzymać odpowiedni status kontroli jakości (definiowalny), który w zależności od parametrów pozwoli na ich wykorzystanie, wymusi konieczność poprawy lub przeznaczy do utylizacji.

ERP dla produkcji procesowej

Zintegrowane rozwiązanie ERP dla produkcji procesowej firmy Microsoft – Dynamics 365 Enterprise Edition – wspiera przedsiębiorstwa z różnych gałęzi produkcji procesowej dzięki połączeniu wszystkich operacji z produkcji, zapasów, magazynowania, zarządzania zamówieniami, obsługi klienta i zarządzania finansami.

ANEGIS oferuje rozwiązania dla produkcji procesowej zbudowane na platformie ERP umożliwiają wprowadzanie produktów na rynek szybciej i rentowniej. Zgromadzenie danych w scentralizowanym systemie pozwala na pełną kontrolę regulacyjną, przy jednoczesnym dostarczaniu partii wydajnie i w ramach specyfikacji.

Dynamics 365 for Finance and Operations, zintegrowany z aplikacjami CRM i Office 365, dostarczany w chmurze lub siedzibie firmy, wykorzystuje uczenie maszynowe do przyspieszenia procesów biznesowych i mądrzejszego podejmowania decyzji.

Co producent zyskuje w rozwiązaniu dla produkcji procesowej?

Lepsze zarządzanie zapasami

 • Z pomocą wieloobszarowego systemu magazynowania z zintegrowanymi skanerami kodów kreskowych zarządzanie zapasami jest sprawne i wydajne.
 • Wdrożenie ścisłych kontroli podczas rejestracji produkcji pomaga w uzyskaniu bardziej dokładnego stanu zapasów.
 • System umożliwia przypisywanie testów kontroli jakości zarówno do przychodzących surowców, jak i do wytworzonych półproduktów i wyrobów gotowych.
 • Uruchomienie produkcji może nastąpić tylko wtedy, gdy zostaną osiągnięte odpowiednie standardy jakościowe dla określonych surowców i półproduktów.

Łatwe zarządzanie wieloma recepturami

 • Rozwiązania Microsoft umożliwiają gromadzenie różnych wersji receptur oraz archiwizowanie starszych wariantów, przy jednoczesnym wyznaczaniu aktualnych wersji dla produkcji.
 • Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa można nadawać i ograniczać dostęp do przeglądania, zmieniania i zatwierdzania receptur.
 • System pozwala na zarządzanie kosztami receptur, w tym kosztami robocizny i różnego rodzaju narzutami, a także planowanym wzrostem kosztu surowców – wszystkie zmiany i aktualizacje są widoczne w czasie rzeczywistym.
 • W aplikacji jest dostępne planowanie kosztowe i materiałowe według określonych receptur – system może planować zakup różnych surowców w kolejnych miesiącach, jeśli producent chce zmienić recepturę, według której produkuje wyrób.
 • System umożliwia stosowanie zamienników – można sprawnie zarządzać wykorzystaniem różnego typu surowców, nie wstrzymując produkcji z powodu braku konkretnego materiału.
 • Można definiować różne receptury w zależności od wielkości wykorzystywanych maszyn skorelowanych z ilością uzyskiwaną z receptury.

Sprawne zarządzanie informacjami produkcyjnymi

 • Podczas dokumentowania procesu produkcji można przeprowadzić analizę wydajności partii na podstawie receptury, komórek procesu, daty lub użytkownika, a także rozliczać produkty uboczne. Aby uwzględnić przewidywaną wydajność receptury wystarczy przeprowadzić planowanie wymagań materiałowych.
 • Przy odpowiedniej konfiguracji systemu można w jednym kroku rejestrować zarówno czas pracy (jednego pracownika lub całej brygady), jak i rozliczenie materiałowe związane z daną operacją produkcyjną lub całym zleceniem.

Dynamiczne planowanie

 • System pozwala na przeglądanie i zmianę harmonogramu według dnia, tygodnia i miesiąca.
 • Elastyczne planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning - MRP) umożliwia dynamiczne tworzenie zamówień zakupu i produkcji w oparciu o zamówienia sprzedaży i prognozy sprzedaży, a także tworzenie zamówień zakupu z każdego przebiegu MRP.
 • System umożliwia tworzenie wielu planów, dzięki czemu jedne z nich – długookresowe mogą być wykorzystywane do tworzenia budżetów i ustalania kontraktów długoterminowych, inne do planowania średnio i krótkookresowego.
 • W przypadku awarii możemy łatwo przeplanować wszystkie zaprogramowane operacje z jednego urządzenia na inne, nie zakłócając planu drugiego urządzenia lub przeplanować, uwzględniając decyzję o kolejności zleceń.

Uproszczenie procesu zgodności

 • Korzystanie z identyfikowalności partii pomaga w śledzeniu produktów w systemie od momentu zakupu surowców, przez kilka warstw produkcji, po zamówienia sprzedaży.
 • Wspólny szablon pozwoli na usprawnienie procesu utrzymywania i aktualizacji dokumentów zgodności oraz łatwe tworzenie dokumentów regulacyjnych i kart danych bezpieczeństwa.

ERP dla produkcji dyskretnej

Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition umożliwia producentom z branży produkcji dyskretnej wdrażać, przyspieszać i podtrzymywać inicjatywy w zakresie oszczędnej produkcji. System dostarcza narzędzia i rozwiązania, które usprawniają procesy, zmniejszają ilość odpadów, optymalizują operacje stymulowane przez popyt i promują ciągłe doskonalenie.

Możliwość planowania i śledzenia operacji na hali produkcyjnej za pomocą jednego systemu pozwala wykorzystywać jak najefektywniej linie produkcyjne. Cały obraz pracy jest w zasięgu wzroku – od zaplecza biurowego po halę produkcyjną – dzięki dokładniejszemu spojrzeniu na popyt krótkoterminowy można budować ścisłe partnerstwa w całym rozszerzonym łańcuchu dostaw.

Inteligentne aplikacje systemu ERP dla produkcji dyskretnej wspomagają oszczędne procesy biznesowe, zarządzanie biznesem sterowane popytem oraz dostarczają zestaw narzędzi, który pozwala na połączenie rozszerzonego łańcucha dostaw. To wydajne i skuteczne rozwiązanie o zdefiniowanym zwrocie z inwestycji dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

Co zapewnia rozwiązanie dla produkcji dyskretnej?

Dokładne szacowanie i wycenę

 • Integracja finansów i gospodarki materiałowej, a także operacji technologicznych pozwala na precyzyjne kosztorysowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym. Bazując na tych informacjach można sporządzać oferty bardziej dopasowane do potrzeb klientów i do możliwości przedsiębiorstwa.

Integrację współpracy i komunikacji

 • System pozwala na synchronizację komunikacji pomiędzy inżynierami, producentami i podwykonawcami.
 • Aby wyeliminować konieczność ręcznego wprowadzania numerów części i zestawień materiałowych przez inżynierów można zintegrować system ERP z programem CAD.

Elastyczne planowanie produkcji

 • Dane z całego łańcucha dostaw można wykorzystać do skutecznego reagowania na zmiany i problemy.
 • Integracja planowania i realizacji zapewni zespołowi pełną widoczność i kontrolę zamówień, materiałów, wydajności oraz jakości.  

Lepszą obsługę klienta

 • Rozwiązania Microsoft dostarczają zespołowi obsługi klienta narzędzi do szybkiego generowania ofert, niestandardowych konfiguracji produktów w punkcie sprzedaży, ustalania specjalnych cen i określania dokładnych dat dostawy zakupionego towaru.
 • System daje możliwość samoobsługi klienta i koordynacji wielokanałowej komunikacji z odbiorcami. Współpraca z klientem może również obejmować pracę nad projektowaniem nowych produktów.  

Komunikację w czasie rzeczywistym między wszystkimi pracownikami łańcucha dostaw

 • Aby połączyć planowanie, harmonogramowanie, produkcję i dostawy w jeden płynny, niezawodny proces warto zsynchronizować się z partnerami i dostawcami.
 • Dzięki systemowi pracownicy mają wgląd w czasie rzeczywistym w dane pochodzące z różnych obiektów i działów. Optymalizacja planowania w celu zminimalizowania zapasów jest możliwa przy jednoczesnym spełnieniu wymagań klienta.

ERP dla produkcji na zamówienie

Co można wykonywać w systemie dla produkcji na zamówienie?

Szybko i łatwo tworzyć kosztorysy i wyceny

 • Funkcjonalności systemu wspierają szacowanie kosztów i wycenę projektów na zamówienie, a także tworzenie ocen wyceny na podstawie czasu, wartości, zapotrzebowania materiałowego i marszrut produkcji.
 • System pozwala na wprowadzanie wyceny według przewidywanych kosztów. W ten sposób można zminimalizować ryzyko przeinwestowania.
 • Łatwe kopiowanie części projektu pozwala na szybkie wykorzystanie elementów powtarzalnych w projektach. Jednocześnie możliwości kontroli zmian w całym życiu projektu mogą pokazywać kto, kiedy i z jakiej przyczyny wprowadził zmiany.
 • Funkcjonalności systemu pozwalają na wprowadzanie wielu powiązanych ze sobą zmian jednocześnie, do każdej zmiany przypisując inne osoby odpowiedzialne za nadzór, realizację, wykonanie i inne czynności związane ze zmianą.  

Przygotowywać precyzyjne i elastyczne plany projektów

 • Rozwiązania Microsoft umożliwiają wydajne planowanie zasobów dla każdego klienta. Utrzymują także wgląd w procesy produkcji, aby pracownicy mogli śledzić postępy i wychwytywać problemy oraz sprawować kontrolę nad rzeczywistymi kosztami każdego projektu.
 • Planowanie: od projektu wstępnego, przez projekt właściwy i jego podział na etapy, zadania projektowe, które mogą być powiązane z wieloma zleceniami produkcyjnymi, aż po konkretne operacje technologiczne w zleceniach produkcyjnych. Planowanie oczywiście może postępować w trakcie realizacji projektu.  

Włączyć projektowanie i inżynierię do produkcji

 • Integracja inżynierii z procesami produkcji i zakupów usprawnia pracę kluczowych specjalistów w każdym dziale firmy.
 • Dzięki funkcjonalnościom Dynamics 365 jest łatwiej utworzyć zestawienie materiałowe w systemie ERP bezpośrednio z rysunków zawartych w systemach projektowania wspomaganego komputerowo. Rysunki także są dostępne dla realizujących dane czynności.
 • Można wymusić obowiązek przeczytania instrukcji przed rozpoczęciem wykonywania zadań produkcyjnych, co ma duże znaczenie dla procedur jakościowych.

Wykorzystać potężne możliwości zakupowe

 • Dostęp do wielu zakupowych przepływów pracy, technik i raportów ułatwia pracownikom spełnić specyficzne wymogi każdego projektu. Na przykład zamówienia zakupu mogą być przeznaczone na magazyn lub bezpośrednio dla projektu i można je wprowadzić ręcznie lub automatycznie w określonym czasie.
 • Zakupy są planowane w odpowiednim momencie (z uwzględnieniem buforów bezpieczeństwa) i już w chwili składania zamówienia mogą mieć przypisaną odpowiednią lokalizację dostawy, tak aby w zamówieniu ująć także koszty transportu, ceł lub inne opłaty, które powinny być wliczone do kosztów projektu.
 • W produkcji na zamówienie często zdarzają się unikalne zakupy wyłącznie pod dany projekt – wtedy mamy możliwość prowadzenia uproszczonych zakupów – bez konieczności wprowadzania wielu parametrów np. ceny, oceny surowca, dostawcy itp. – jak czyni się w przypadku częstych zakupów.

Zarządzać efektywnie planowaniem i harmonogramowaniem produkcji

 • Aplikacje Microsoft wspomagają organizację produkcji na zamówienie: zaawansowane planowanie i harmonogramowanie, gromadzenie danych z hal produkcyjnych i zarządzanie przepływami pracy.
 • Przy odpowiedniej parametryzacji system nie pozwoli na zaplanowanie realizacji, w której zasoby (lub kluczowe zasoby) nie są dostępne. Podobnie jest z materiałami. Taki sposób planowania z jednej strony zabezpiecza przed zaplanowaniem niemożliwych do realizacji zadań a z drugiej pozwala na właściwe zarządzanie kooperacją i zlecanie zadań, których nie możemy lub nie chcemy z jakiegoś powodu wykonywać sami.

Korzystać z funkcjonalności księgowych dostosowanych do procesów MTO

 • Plusem systemu jest szeroka gama funkcjonalności zaprojektowanych specjalnie pod kątem wymogów księgowych w produkcji na zamówienie. Dzięki nim można wykonywać kalkulacje rzeczywistych kosztów pracy, określać przychody w trakcie trwania projektu i wydajnie zarządzać rozliczeniami okresowymi.

Sprawnie zarządzać serwisem poinstalacyjnym i procesami gwarancyjnymi

 • Fachowy serwis techniczny i wydajne zarządzanie częściami zmiennymi pomogą wykorzystać potencjał sprzedażowy, jaki drzemie w obsłudze poinstalacyjnej, a także zwiększyć satysfakcję klientów.

ERP dla przemysłu spożywczego

W systemie dla przemysłu spożywczego można...

 • Przypisywać zdefiniowane przez użytkownika statusy jakości, aby zapobiec przetwarzaniu określonych partii przez produkcję  
 • Przypisać właściwości do partii, w tym datę ważności i datę przydatności do spożycia, zawartość tłuszczu i współczynnik wilgotności
 • Wyszukiwać i śledzić produkty z pełnym wglądem we wszystkie surowce i półprodukty na wszystkich etapach łańcucha dostaw, przy użyciu zautomatyzowanych procesów elektronicznych
 • Rejestrować i monitorować daty przydatności do spożycia ustalone według klientów i dostawców oraz mieć pewność, że produkty są wydawane kolejno od najkrótszych dat ważności (ang. First Expired First Out - FEFO)
 • Usprawniać wydajność dostaw dzięki wsparciu tras statycznych i doraźnych, sekwencjonowaniu ładunków, optymalizacji tras, centrów dystrybucyjnych i zapasów zarządzanych przez dostawcę
 • Integrować procesy w różnych działach, np. zakupów, produkcji, sprzedaży, księgowości, a także kontrolować koszty wszystkich towarów w kluczowych punktach łańcucha dostaw
 • Dynamicznie dostosowywać wzory oparte na predefiniowanych proporcjach i skalowaniu oraz ustawiać atrybuty jakościowe i ilościowe partii i produktu, które mogą być dziedziczone przez gotowy towar
 • Planować i śledzić koprodukty i produkty uboczne oraz koszty i obciążenia kredytowe gotowych produktów
 • Używać zintegrowanej aplikacji Power BI, wiodącego w branży rozwiązania analityki biznesowej, do monitorowania i analizowania kosztów każdego komponentu wielopoziomowych wzorów i receptur

Optymalizacja planowania produkcji

Manualne planowanie produkcji jest podatne na błędy i nieefektywność. Dzięki zautomatyzowanym możliwościom systemu dla branży spożywczej, producenci mogą osiągnąć maksymalną produktywność z dostępnych surowców.

System eliminuje błędy, a zmiany planów są sprawnie obsługiwane przy minimalnym przestoju na czyszczenie i przełączanie. Firma może realizować wiele strategii produkcyjnych, w tym konfigurację na zamówienie, montaż na zamówienie, produkcję na magazyn i produkcję na zamówienie. Dzięki elastyczności systemu można sprawnie dostosowywać produkcję do zmian popytu.

Redukcja kosztów

Zaawansowane narzędzia do śledzenia i planowania okresu trwałości produktu umożliwiają optymalną dystrybucję zapasów i eliminację odpadów.

Szczegółowe monitorowanie operacji, śledzenie zużycia i wydajności materiałów pozwala maksymalizować możliwości, a także szybko optymalizować asortyment produktu, aby sprostać zmieniającemu się zapotrzebowaniu. Podejmowanie kluczowych decyzji jest wzmocnione zaawansowaną analizą predykcyjną i uczeniem maszynowym platformy Microsoft w celu kontroli kosztów i utrzymania marż.

Referencje

"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, NEW YORKER
Obejrzyj wideo 5:29'
D365 w międzynarodowej firmie produkcyjno-dystrybucyjnej: wdrożenie systemu ERP
🡱