Internet Rzeczy (IoT)

Internet Rzeczy (IoT)

Opis rozwiązania

Analitycy IDC mówią o prawie 30 miliardach urządzeń skomunikowanych z Internetem do 2020 roku. Globalna wartość rozwiązań tworzących internet rzeczy (Internet of Things - IoT) zwiększa się z roku na rok. Od prostych sensorów po zaawansowane roboty - technologia IoT zmienia świat. Dzięki współpracy urządzeń, czujników i programów analitycznych, które są połączone ze sobą sieciami, możliwe jest zdobywanie ogromnych ilości danych do zaawansowanej analizy. Przewidywanie zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, optymalizacja parametrów jakościowych produktów czy zdalne sterowanie procesami w skali globalnej – takie korzyści z wdrożenia rozwiązania IoT może osiągnąć np. produkcja.

Technologia IoT w procesach biznesowych

ANEGIS łączy nowe lub już funkcjonujące narzędzia telemetryczne z aplikacjami przedsiębiorstwa. Dzięki systemom IoT wcześniej niewykorzystywane lub wykorzystywane w niewielkim stopniu dane z milionów skomunikowanych ze sobą urządzeń można analizować i na podstawie analiz podejmować działania, które zwiększą elastyczność i dochodowość procesów biznesowych oraz mechanizmów zarządzania łańcuchem dostaw.

Zastosowanie rozwiązań IoT od ANEGIS

Sterowanie łańcuchem dostaw

Śledzenie produktów i monitorowanie warunków ich przechowywania.

Inteligentne zarządzanie produktami

Automatyzacja procesów uzupełniania zapasów magazynowych.

Usługi serwisowe w terenie

Bieżąca ocena wydajności zasobów z analizą danych przesyłanych strumieniowo.

Poziomy magazynowe

Monitorowanie poziomów w zbiornikach i cysternach.

Śledzenie floty

Kontrolowanie zasobów i tras.

Monitorowanie temperatury

Monitorowanie temperatury w zastosowaniach przemysłowych i handlowych.

Monitorowanie położenia

Śledzenie lokalizacji towarów.

Zastosowania oparte na komunikacji między urządzeniami

Automatyczna diagnostyka urządzeń i sterowanie zasobami.

Zastosowanie internetu rzeczy w branżach

Produkcja

IoT umożliwia ograniczenie kosztów i ryzyka wytwarzania produktów oraz przekazywanie i modyfikowanie planu produkcyjnego dzięki bieżącej telemetrii zintegrowanej z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa. Pozwala też monitorować przepływ danych bieżących w celu przewidywania potencjalnych problemów i potrzeb w zakresie konserwacji. Analityka prognostyczna powiązana z przemysłowym internetem rzeczy (IIoT) umożliwia inteligentną automatyzację działań i profilaktyczną konserwację, która może aktywować automatyczne alerty i wdrażać czynności operacyjne w celu zapobiegania nieplanowanym przestojom.

Analizowanie informacji w czasie rzeczywistym można wprowadzić bez konieczności zarządzania skomplikowaną infrastrukturą i złożonym oprogramowaniem. Ułatwia to konfigurowanie paneli kontrolnych na podstawie danych bieżących dotyczących np. wydajności maszyn, warunków produkcji, stanu urządzeń i potencjalnych nieprawidłowości.

Handel detaliczny

Łatwe w dostosowywaniu, skonfigurowane wstępnie rozwiązania pomagają w zmniejszaniu kosztów operacyjnych, monitorowaniu poziomu jakości i bezpieczeństwa, konserwacji wyposażenia oraz w śledzeniu zapasów – od sklepów poprzez obiekty hotelarskie aż po placówki rozrywkowe.

Śledzenie zapasów magazynowych i profilaktyczna konserwacja sprzyjają oszczędnościom i rozwojowi działalności w najróżniejszych miejscach sprzedaży detalicznej – od supermarketów i obiektów sportowych aż po restauracje i automaty sprzedające.

Ochrona zdrowia

IoT pomaga wprowadzać zmiany w procesach, opiece zdrowotnej i konserwacji wyposażenia. Czujniki IoT można stosować do monitorowania i utrzymywania sprawności ważnych urządzeń, nadzorowania procedur higienicznych oraz monitorowania zapasów środków farmaceutycznych i materiałów eksploatacyjnych.

Konserwacja predykcyjna zapobiega występowaniu problemów, dzięki czemu urządzenia medyczne o kluczowym znaczeniu są gotowe do działania, zawsze gdy jest taka potrzeba.

Dzięki czujnikom przeznaczonym do noszenia pacjenci mogą odbywać terapię w domach, podczas gdy lekarze zdalnie śledzą ich stan zdrowia i na bieżąco reagują na jego zmiany.

Zasoby naturalne

IoT pozwala zwiększyć efektywność korzystania z zasobów naturalnych. Monitorowanie jakości i warunków środowiskowych dostaw wody pomaga zapewnić czystszą wodę pitną, a jednoczesne monitorowanie spożycia wody umożliwia oszczędności i ograniczenie jej zużycia.

Dzięki tworzeniu inteligentnych sieci energetycznych i optymalizacji sprawności paneli słonecznych poprzez zdalne monitorowanie i profilaktyczną konserwację można lepiej dopasować ilość produkowanej energii do zapotrzebowania na nią.

Z kolei monitorowanie warunków środowiskowych i bezpieczeństwa, śledzenie zarządzania efektywnością i odpadami oraz wykonywanie profilaktycznej konserwacji pomaga ograniczać przestoje urządzeń.

Inteligentne miasta

Rozwiązania internetu rzeczy zwiększają bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania miast, przekształcając infrastrukturę, budynki i usługi.

Zdalne monitorowanie zasobów publicznych sprzyja efektywności świadczenia usług komunalnych – od naprawiania zepsutych latarni poprzez konserwację sygnalizacji świetlnej aż po optymalizowanie tras śmieciarek. Śledzenie zużycia energii i wdrażanie inteligentnych sieci elektrycznych zmniejsza awaryjność przesyłania energii i jej niekorzystny wpływ na środowisko oraz poprawia wydajność, co umożliwia obniżanie stawek dla odbiorców. Połączone ze sobą urządzenia i systemy działające w budynkach sprzyjają również powstawaniu zdrowszych i bardziej ergonomicznych miejsc do pracy i życia.

Transport

Urządzenia IoT pozwalają na śledzenie i monitorowanie zasobów flotowych. Inteligentna analityka umożliwia profilaktyczną konserwację, która zapewnia stałą sprawność pojazdów dzięki eliminowaniu potencjalnych problemów w czasie, gdy pojazdy nie są eksploatowane.

Logistykę floty można usprawnić, korzystając z bieżących danych i alertów do optymalizowania tras dostaw, monitorowania skuteczności i szybkiego reagowania na występujące opóźnienia lub problemy. Monitorowanie i przetwarzanie bieżących danych o ruchu drogowym pomaga zarządzać infrastrukturą transportową, oceniać warunki na drogach i rozładowywać korki.

Analityka przesyłania strumieniowego

W ramach scenariuszy IoT i przemysłowego internetu rzeczy analityka przesyłania strumieniowego zapewnia przetwarzanie nawet milionów zdarzeń na sekundę. Wiele strumieni można na bieżąco porównywać ze sobą nawzajem lub z historycznymi wartościami i modelami. Można też ustawiać alerty wyzwalane, kiedy w strumieniu występują określone nieprawidłowości, wartości progowe lub inne warunki.

Rzeczywistość mieszana i IoT

Komputer Microsoft HoloLens daje niepowtarzalną możliwość połączenia rzeczywistości mieszanej z internetem rzeczy. Mieszana rzeczywistość, którą kreuje HoloLens, nakłada cyfrowe treści na otoczenie użytkownika, a obrazy holograficzne pojawiają się bezpośrednio w jego polu widzenia.

Możliwość nakładania holograficznych wizerunków obiektów IoT na te urządzenia, gdy użytkownik na nie spogląda, może zapewnić bardziej intuicyjną obsługę składników IoT, która znacznie przewyższa sterowanie za pośrednictwem ekranu. Wystarczy, że użytkownik spojrzy na dowolne widoczne urządzenie IoT, aby zyskać możliwość kontrolowania jego pracy za pomocą holograficznych elementów sterujących czy nawet poleceń głosowych.

"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, NEW YORKER
Co możemy dla Państwa zrobić?
lub Rozpocznij czat
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Panią/Panem jak to tylko będzie możliwe.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
🡱