Split payment

Split payment

Opis rozwiązania

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) jest wymogiem Ministerstwa Finansów, do którego w określonych przypadkach muszą dostosować się przedsiębiorcy. Aby mieć pełną kontrolę nad płatnościami uwzględniającymi zasady mechanizmu i automatycznie generować płatności metodą split payment warto zaadaptować swój system do nowej procedury. ANEGIS przygotował rozwiązanie dla Dynamics AX oraz Dynamics 365 for Finance and Operations, które wzbogaca system księgowy przedsiębiorstwa o funkcjonalność split payment.

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Split payment pozwala na rozdzielenie płatności na dwa odrębne rachunki bankowe:

  • na rachunek firmowy wpływa kwota netto,
  • na specjalny rachunek VAT trafia kwota podatku VAT.

Mechanizm funkcjonuje od lipca 2018 roku i do niedawna był dobrowolny. Od listopada 2019 jest obligatoryjny w kilku przypadkach.

Czy Państwa transakcje obejmuje mechanizm podzielonej płatności?

Split payment jest obowiązkowy, gdy:

  1. Wartość brutto transakcji jest równa lub wynosi więcej niż 15 000 zł.
  2. Co najmniej jedna pozycja z faktury znajduje się na liście towarów i usług w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy VAT.
  3. Sprzedawca i odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, bez względu na status VAT odbiorcy).
  4. Transakcja lub data wystawienia faktury przypada na termin po 31 października 2019.

Rozwiązanie split payment od ANEGIS

ANEGIS opracował rozwiązanie, które automatyzuje działania w systemach Dynamics zgodnie z wymogami mechanizmu split payment.

  • Nowa funkcjonalność umożliwia sporządzanie płatności dla dostawcy z uwzględnieniem wymagań podzielonej płatności.
  • Pozwala na wyszczególnienie dostawców towarów i usług, którzy korzystają ze split payment, po to, aby płatności generowały się w preferowanej przez tych dostawców formie.
  • Dzięki modyfikacjom można wykonywać płatności częściowe kontrolując wartość VAT. Płatność zostaje automatycznie podzielona do wartości płatności netto lub użytkownik ręcznie ustawia wartość płatności (wartość VAT kontroluje system).
  • Użytkownik otrzymuje raporty z informacjami o wartości netto i VAT, które zostały zapłacone dostawcom stosującym split payment i kwotami, które pozostały do uregulowania.

Funkcjonalność split payment w systemie ERP to dodatkowa kontrola przepływów finansowych, która wspomaga racjonalną gospodarkę finansową firmy.

Rozwiązanie podzielonej płatności dla Microsoft Dynamics AX i Dynamics 365 jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

"Bazując na naszej współpracy potwierdzamy doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność pracowników ANEGIS. Polecamy tego dostawcę jako niezawodnego partnera biznesowego."
Ewa Franczak
Group Information Systems Manager, Nicols
"Firma ANEGIS zapewniła znakomite wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX w naszej jednostce dominującej. Jej konsultanci to najwyższej jakości, wysoce skuteczni specjaliści."
Marie Capes
Dyrektor Finansów i Administracji, WPP London
"Zaangażowanie ANEGIS i rzetelne podejście były kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nas decyzji o współpracy z ANEGIS. Firma nadal skutecznie i terminowo realizuje swoje cele."
Neil Hammond
Dyrektor IT, BUUK Infrastructure
"Nasze uruchomienie zakończyło się sukcesem! Dziękuję Wam wszystkim. Pozwolę sobie powtórzyć, że jestem bardzo wdzięczny!"
Dr. Rick Dannert
Project Manager, NEW YORKER

Powiązane rozwiązania

No items found.
Co możemy dla Państwa zrobić?
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Panią/Panem jak to tylko będzie możliwe.
Oops! Something went wrong while submitting the form.