Aktywność

W Dynamics 365, "aktywność" jest terminem używanym do opisania interakcji z klientem, takiej jak spotkanie, rozmowa telefoniczna, e-mail, zadanie itp. Aktywności mogą być śledzone w systemie, umożliwiając lepszą organizację i zarządzanie relacjami z klientami.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z