Przezbrajanie maszyny (Przezbrojenie)

Przezbrajanie maszyny, znane również jako przezbrojenie (ang. Setup Changeover), to proces w produkcji i przemyśle, polegający na zmianie narzędzi, ustawień i konfiguracji maszyny lub linii produkcyjnej, aby przystosować ją do produkcji różnych produktów lub partii. Głównym celem przezbrajania maszyny jest skrócenie czasu potrzebnego na tę zmianę do minimum, aby umożliwić płynne przechodzenie między różnymi rodzajami produkcji oraz minimalizację przestoju maszyn. Przezbrajanie ma istotne znaczenie w kontekście osiągania efektywności i elastyczności produkcji, a metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) jest jednym z podejść, które pomaga organizacjom zoptymalizować ten proces. Skuteczne zarządzanie przezbrajaniem maszyn może przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji, redukcji kosztów i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z