Wąskie gardło (bottleneck)

W kontekście zarządzania i produkcji "wąskie gardło" odnosi się do punktu lub elementu w procesie, który ogranicza przepustowość całego systemu czy linii produkcyjnej. Jest to element, który nie jest w stanie obsłużyć produkcji na tyle szybko, na ile jest wymagane lub oczekiwane, co prowadzi do opóźnień i ograniczenia wydajności ogólnego procesu. Wąskie gardło może wynikać z różnych czynników, takich jak ograniczenia czasowe, braki w zasobach, niewydolność techniczna lub nieoptymalny proces. Efektywne zarządzanie i eliminacja wąskich gardeł są kluczowe dla zwiększenia wydajności produkcji oraz optymalizacji całego systemu. Microsoft Dynamics 365 to inteligentny system, który ułatwia znalezienie wąskich gardeł w procesach biznesowych, umożliwia efektywne zarządzanie nimi poprzez zbieranie i analizę danych oraz dostarczanie wartościowych rozwiązań. 

More event details
Wspomagany przez AI

Skorzystaj z naszego najnowszego przewodnika po systemie Microsoft Dynamics 365.

Zadaj mu pytanie i zdobądź informacje

Chcesz wiedzieć więcej?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z