Rejestrowanie czasu pracy

Dynamics 365 Project Operations umożliwia śledzenie i rejestrowanie czasu pracy dla różnych zadań i projektów. To jest niezbędne dla zarządzania zasobami, fakturacji, a także monitorowania i analizy wydajności projektów. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z