Ślad węglowy

Ślad węglowy odnosi się do całkowitej ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez produkt, usługę, firmę lub osobę w określonym okresie czasu. Firmy coraz częściej podejmują działania mające na celu zmniejszenie swojego śladu węglowego poprzez zastosowanie bardziej efektywnych procesów produkcyjnych, redukcję zużycia energii oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. Świadomość ekologiczna klientów oraz regulacje dotyczące ochrony środowiska są dodatkowymi czynnikami, które skłaniają firmy do zmniejszania swojego wpływu na środowisko.

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z