Analiza predykcyjna

Analiza predykcyjna to praktyka wykorzystywania danych i algorytmów statystycznych do przewidywania przyszłych wyników. W Dynamics 365, funkcje analizy predykcyjnej mogą być wykorzystywane do przewidywania trendów sprzedaży, prognozowania popytu na produkty, identyfikowania klientów o największym prawdopodobieństwie odejścia i wiele innych. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z