Zarządzanie usługami terenowymi

Dynamics 365 Field Service pozwala na zarządzanie usługami świadczonymi na terenie klienta, w tym harmonogramowaniem wizyt, zarządzaniem zasobami i monitorowaniem wykonania usług. To pozwala na zwiększenie efektywności usług terenowych i poprawę satysfakcji klienta. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z