Marszruta

Marszruta odnosi się do planu lub schematu określającego sekwencję działań, procesów lub etapów, które muszą zostać wykonane w celu osiągnięcia określonego celu lub rezultatu. Marszruta w zarządzaniu jest rodzajem mapy działania wspierająca działanie systemu ERP, która pomaga zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć pożądane wyniki.

Marszruta może obejmować:

  • Szczegółowy opis kroków do wykonania w określonej kolejności.
  • Przydział odpowiedzialności dla poszczególnych zadań lub etapów.
  • Określenie niezbędnych zasobów, takich jak ludzie, środki finansowe, materiały itp.
  • Określenie terminów lub harmonogramu, w którym poszczególne etapy mają być zrealizowane.
  • Monitorowanie postępów i ewentualne dostosowywanie marszruty w razie potrzeby.

Marszruta może być stosowana w różnych dziedzinach, w tym w zarządzaniu projektami, operacjami, produkcją, zarządzaniu strategicznym, czy procesami biznesowymi. Jest to narzędzie, które pomaga organizacjom skutecznie planować, wdrażać i monitorować działania w celu osiągnięcia swoich celów i strategii. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z