Analiza trendów

Analiza trendów to proces analizowania zmian w danych w czasie, w celu zidentyfikowania wzorców i przewidywania przyszłych zdarzeń. Dynamics 365 zawiera narzędzia do analizy trendów, które mogą pomóc organizacjom w przewidywaniu zmian na rynku i dostosowywaniu się do nich. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z