Cykl życia produktu

Cykl życia produktu (PLC) odnosi się do szeregu etapów, przez które produkt przechodzi od pomysłu do wycofania z rynku. Zarządzanie cyklem życia produktu obejmuje również wykorzystanie systemu ERP do śledzenia danych związanych z każdym etapem produkcji, co umożliwia lepsze dopasowanie produktu do potrzeb rynkowych na poszczególnych etapach cyklu życia. W tym przypadku umożliwia on także integrację danych z różnych działów firmy, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami, monitorowanie kosztów oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Ponadto, w ramach zarządzania cyklem życia produktu, firmy często prowadzą badania rynkowe i analizy konkurencji, aby dostosować strategie marketingowe i rozwój produktu do zmieniających się potrzeb klientów.

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z