Chmura

Chmura odnosi się do modelu dostarczania usług IT, w którym zasoby są dostarczane przez Internet. Systemy ERP i CRM, takie jak Microsoft Dynamics 365, często działają w chmurze, umożliwiając użytkownikom dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez potrzeby instalowania oprogramowania na swoich własnych komputerach. Chmura zapewnia także skalowalność, elastyczność i łatwość zarządzania, co przekłada się na mniejsze koszty i większą wydajność. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z