EBITDA

EBITDA, czyli Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, to miara finansowa mierząca zyski przed odliczeniem od nich odsetek, podatków oraz amortyzacji i deprecjacji. Jest często używana do oceny operacyjnej rentowności przedsiębiorstwa.

EBITDA jest przydatna w kontekście porównań między firmami o różnych strukturach kapitałowych, ponieważ eliminuje wpływ kosztów finansowych związanych z zadłużeniem. Jednakże, pomimo swojej popularności, warto zauważyć, że EBITDA nie uwzględnia wszystkich aspektów finansowych i nie jest miarą zyskowności netto. W związku z tym, korzystając z EBITDA, istotne jest również uwzględnienie innych miar finansowych, takich jak zysk netto, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

More event details
Wspomagany przez AI

Skorzystaj z naszego najnowszego przewodnika po systemie Microsoft Dynamics 365.

Zadaj mu pytanie i zdobądź informacje

Chcesz wiedzieć więcej?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z