Dostosowywanie

Dostosowywanie to proces modyfikacji standardowych funkcji systemu w celu lepszego dostosowania go do specyficznych potrzeb firmy. Dynamics 365 oferuje szerokie możliwości dostosowywania, w tym możliwość dodawania niestandardowych pól, formularzy, przepływów pracy i wiele innych. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z