Smart Manufacturing

Smart Manufacturing to szeroka kategoria produkcji wykorzystująca zintegrowaną produkcję komputerową, wysoki poziom adaptacji i szybkie zmiany projektowe, cyfrowe technologie informacyjne oraz bardziej elastyczne szkolenie technicznej siły roboczej. Do innych celów czasami zalicza się szybkie zmiany poziomów produkcji w oparciu o popyt, optymalizację łańcucha dostaw, efektywną produkcję i możliwość recyklingu. W tym koncepcie inteligentna fabryka posiada interoperacyjne systemy, wieloskalowe dynamiczne modelowanie i symulację, inteligentną automatyzację, silne zabezpieczenia cybernetyczne oraz sieciowe czujniki. Definicja smart manufacturing obejmuje wiele różnych technologii. Do kluczowych technologii ruchu smart manufacturing należą zaawansowane możliwości przetwarzania dużych danych (big data), urządzenia i usługi łączności przemysłowej oraz zaawansowana robotyka.

Zaawansowana robotyka w kontekście smart manufacturing to roboty przemysłowe, które działają autonomicznie i mogą bezpośrednio komunikować się z systemami produkcyjnymi. Mogą one współpracować z ludźmi przy wspólnym montażu. Dzięki ocenie danych wejściowych sensorycznych i rozróżnianiu między różnymi konfiguracjami produktów, te maszyny są w stanie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje niezależnie od ludzi.

W kontekście Microsoft Dynamics 365, smart manufacturing może być wspierane przez zaawansowane narzędzia do zarządzania produkcją, analizę danych i integrację systemów, umożliwiając organizacjom optymalizację procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z