Controlling

Controlling to proces zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje planowanie, kontrolę i analizę finansową oraz operacyjną w celu osiągnięcia celów strategicznych. Dzięki Controllingowi, firmy mogą monitorować wyniki finansowe, identyfikować obszary działalności wymagające poprawy, oraz podejmować skuteczne działania korygujące w celu optymalizacji efektywności i rentowności. Efektywne Controlling pozwala firmom na lepsze zarządzanie ryzykiem, planowanie przyszłych inwestycji oraz osiąganie zgodności z regulacjami branżowymi. Wdrożenie systemu ERP umożliwia zbieranie, analizę i raportowanie danych finansowych oraz operacyjnych w czasie rzeczywistym, co umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstwa. System CRM może natomiast wspierać zarządzanie relacjami z klientami oraz identyfikację obszarów działalności wymagających optymalizacji, co przekłada się na lepsze osiąganie celów controllingu.

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z