Compliance i zarządzanie ryzykiem

Dynamics 365 oferuje narzędzia i funkcje, które pomagają w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi i standardami branżowymi, a także w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z działalnością firmy. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z