Blockchain

Blockchain Technology to technologia dystrybuowanego rejestru, która polega na tworzeniu rosnących list rekordów (bloków), które są bezpiecznie połączone za pomocą kryptograficznych hashy. Każdy blok zawiera kryptograficzny hash poprzedniego bloku, znacznik czasu oraz dane transakcyjne (zazwyczaj reprezentowane jako drzewo Merkle, gdzie węzły danych są reprezentowane przez liście). Ponieważ każdy blok zawiera informacje o poprzednim bloku, efektywnie tworzą one łańcuch (porównywalny do struktury danych listy połączonej), z każdym dodatkowym blokiem łączącym się z poprzednimi. W rezultacie transakcje blockchainowe są nieodwracalne, ponieważ raz zarejestrowane, dane w danym bloku nie mogą być zmienione wstecznie bez zmiany wszystkich kolejnych bloków.Blockchainy są zwykle zarządzane przez sieć komputerową typu peer-to-peer (P2P) jako publiczny dystrybuowany rejestr, gdzie węzły wspólnie przestrzegają protokołu algorytmu konsensusu do dodawania i weryfikowania nowych bloków transakcyjnych.

Chociaż rejestry blockchain nie są niezmienne, ponieważ możliwe są rozwidlenia blockchain, mogą być uważane za bezpieczne przez projekt i stanowić przykład systemu obliczeniowego rozproszonego o wysokiej tolerancji na błędy bizantyjskie.Blockchain został stworzony przez osobę (lub grupę osób) używającą nazwy (lub pseudonimu) Satoshi Nakamoto w 2008 roku jako publiczny dystrybuowany rejestr dla transakcji kryptowaluty bitcoin, opierając się na wcześniejszych pracach Stuarta Habera, W. Scotta Stornetty i Dave'a Bayera. Implementacja blockchaina w bitcoinie uczyniła go pierwszą cyfrową walutą rozwiązującą problem podwójnego wydawania bez potrzeby zaufanej autorytety lub centralnego serwera.

Projekt bitcoin zainspirował inne aplikacje i blockchainy, które są czytelne dla publiczności i szeroko stosowane przez kryptowaluty. Blockchain może być uważany za rodzaj szyny płatniczej.Blockchainy prywatne zostały zaproponowane do użytku biznesowego. Mimo że marketing takich prywatyzowanych blockchainów bez odpowiedniego modelu bezpieczeństwa był krytykowany jako "olejek wężowy", inni argumentują, że blockchainy zezwalające, jeśli są starannie zaprojektowane, mogą być bardziej zdecentralizowane i tym samym bardziej bezpieczne w praktyce niż te bez zezwoleń.W kontekście Microsoft Dynamics 365, technologia blockchain może znaleźć zastosowanie w zapewnianiu bezpieczeństwa i przejrzystości transakcji finansowych oraz w usprawnianiu procesów biznesowych poprzez automatyzację umów smart contract i zarządzanie łańcuchem dostaw.

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z