Zarządzanie projektami

Dynamics 365 Project Operations umożliwia efektywne zarządzanie projektami, od fazy planowania po realizację. Obejmuje to narzędzia do tworzenia harmonogramów, alokacji zasobów, monitorowania postępów i zarządzania budżetem. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z