Raporty i analityka

Raporty i analityka w Dynamics 365 odnoszą się do zestawu narzędzi i funkcji, które umożliwiają użytkownikom zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych związanych z działalnością firmy. Umożliwia to podejmowanie świadomych decyzji i identyfikację obszarów do optymalizacji. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z