Benchmarking

Benchmarking to strategiczna praktyka zarządzania, mająca na celu systematyczne porównywanie własnych procesów i praktyk przedsiębiorstwa z najlepszymi standardami obowiązującymi w danej branży. Poprzez analizę i adaptację sprawdzonych rozwiązań stosowanych przez liderów rynkowych, benchmarking umożliwia identyfikację obszarów doskonalenia. Integracja benchmarkingu z systemami CRM lub ERP umożliwia analizę efektywności operacyjnej oraz obsługi klienta, co pozwala dostosować procesy biznesowe do najlepszych praktyk branżowych, skutkując optymalizacją działania przedsiębiorstwa. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z