Aktywa

W kontekście systemów ERP i CRM, aktywa odnoszą się do wszystkich zasobów, które organizacja posiada i które mogą być wykorzystane do generowania wartości. Aktywa mogą obejmować rzeczowe elementy, takie jak sprzęt i budynki, oraz niematerialne zasoby, takie jak prawo do używania oprogramowania, marki, patenty, a także dane klientów. W systemach takich jak Microsoft Dynamics 365, zarządzanie aktywami jest kluczowe dla efektywnego planowania zasobów, zarządzania finansami i utrzymania zgodności z regulacjami. Systemy te umożliwiają organizacjom śledzenie, analizowanie i optymalizowanie wykorzystania swoich aktywów, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej i zysków. 

More event details
Wspomagany przez AI

Skorzystaj z naszego najnowszego przewodnika po systemie Microsoft Dynamics 365.

Zadaj mu pytanie i zdobądź informacje

Chcesz wiedzieć więcej?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z