Outsourcing

Outsourcing to proces polegający na przekazywaniu określonych funkcji lub działań przedsiębiorstwa zewnętrznym dostawcom, zamiast wykonywania ich wewnątrz firmy. Firmy często decydują się na outsourcing w celu skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności oraz obniżenia kosztów. Dodatkowo, korzyścią z outsourcingu może być również dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które nie są dostępne w firmie. Outsourcing może obejmować obsługę klienta, IT, produkcję, księgowość czy marketing. Wykorzystanie systemu ERP umożliwia skuteczne zarządzanie procesami outsourcingowymi, monitorowanie wydajności dostawców oraz integrację danych z różnych źródeł, co przyczynia się do optymalizacji zarządzania zasobami firmy.     

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z