Endpoint

Endpoint w kontekście informatycznym odnosi się do punktu końcowego w komunikacji sieciowej lub do funkcji lub wywołania procedury będącej częścią API (Application Programming Interface) w inżynierii oprogramowania. Endpointy są kluczowymi elementami w projektowaniu i interakcji z webowymi API, umożliwiając aplikacjom wysyłanie i odbieranie danych przez sieć. W kontekście Microsoft Dynamics 365, endpointy mogą być wykorzystywane do integracji zewnętrznych aplikacji z systemem, umożliwiając dostęp do danych i funkcjonalności systemu poprzez zdefiniowane interfejsy API.

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z