Rola

W kontekście systemów ERP i CRM, rola to zbiór uprawnień przypisanych użytkownikowi lub grupie użytkowników, który określa, jakie działania mogą podjąć i jakie dane mogą przeglądać lub modyfikować. W systemach takich jak Microsoft Dynamics 365, role pomagają zapewnić bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami, a także ułatwiają zarządzanie dostępem i uprawnieniami w skali organizacji. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z