API (Application Programming Interface)

API (Application Programming Interface) to zestaw narzędzi i definicji, które umożliwiają różnym aplikacjom komunikowanie się ze sobą. Dynamics 365 udostępnia API, które pozwala programistom na integrację z innymi systemami i tworzenie niestandardowych rozwiązań. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z