Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to dyscyplina zarządzania, która obejmuje planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie zasobów w celu osiągnięcia konkretnych celów projektu. W systemach ERP, takich jak Microsoft Dynamics 365, moduły zarządzania projektem pomagają firmom planować i śledzić projekty, zarządzać zasobami projektu, kontrolować koszty projektu, zarządzać ryzykiem i mierzyć wyniki projektu. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z