Rola użytkownika

Rola użytkownika to zestaw uprawnień przypisanych do określonego użytkownika w systemie Dynamics 365. Role użytkowników mogą być dostosowane do specyficznych wymagań firmy, zapewniając, że każdy użytkownik ma dostęp tylko do tych części systemu, które są mu potrzebne. 

More event details
Wspomagany przez AI

Skorzystaj z naszego najnowszego przewodnika po systemie Microsoft Dynamics 365.

Zadaj mu pytanie i zdobądź informacje

Chcesz wiedzieć więcej?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z